Bewust Veilig Dag 2019

Op 20 maart a.s. wordt er voor de derde keer nationaal stilgestaan bij de veiligheid op Nederlandse bouwplaatsen door het organiseren van de Bewust Veilig Dag. Bewúst stilstaan bij veilig werken. Beseffen dat je samen zorgt voor veilige arbeidsomstandigheden, zodat iedereen aan het einde van de werkdag weer veilig thuis komt.

Veiligheid leeft meer en meer door de bewustwording van gevaren. We zijn hierdoor meer verbonden met veiligheid en integreren het (gelukkig) meer in onze dagelijkse praktijk. Veiligheid begint in de basis en vouwt zich breed uit; van algemene en arbogerichte veiligheid tot persoonlijke beschermingsmiddelen. Alle dagen kunnen er anders uitzien, veiligheid hoort élke dag een vast onderdeel te zijn.

De brandveiligheid waar wij dagelijks aan werken, is ook een facet van veiligheid. Ook hier gaat het om het beheersen van risico’s, de bewustwording van menselijk gedrag vergroten en bijdragen aan veiligheid voor mens, gebouw en bedrijfcontinuïteit. In het verlengde van hoe om te gaan met risico’s dragen wij deze Bewust Veilig Dag dan ook meer dan een warm hart toe! Iedereen heeft het recht zich (brand)veilig te voelen, bewust veilig, iedere dag!

Afbeelding: www.bewustveilig.com