EEW Farmsum, Delfzijl

Op industriegebied Oosterhorn in Delfzijl maakt EEW Energy from Waste in een thermische afvalverwerkingsinstallatie groene energie uit diverse soorten afval. Het bedrijf levert energie in de vorm van stoom en elektriciteit aan de omliggende bedrijven op onder meer het Chemiepark. Vanwege een capaciteitsvergroting van twee naar drie productielijnen moest er een nieuwe omgevingsvergunning worden aangevraagd. Munnik Brandadvies begeleidde die vergunningsaanvraag voor wat betreft het brandveiligheidsaspect.

A tot Z

De relatie met de EEW is ontstaan vanwege een eerdere opdracht waarvoor Munnik Brandadvies een zeer kostenefficiënt plan heeft neer kunnen leggen. Bij dit nieuwe uitbreidingsproject gaat het om begeleiding van A tot Z. In een tijdspanne van circa 2,5 jaar zijn wij betrokken vanaf schetsontwerp tot en met de eindcontrole en ondersteunen we de realisatie van de voorzieningen die zijn vergund.

Hoge brandveiligheidsambitie 

EEW opereert zowel in Nederland als Duitsland. Voor het brandveiligheidsniveau heeft het bedrijf gekozen om op basis van de Duitse wet- en regelgeving de brandveiligheid te borgen. Dit betekent een aanvulling op de Nederlandse standaarden Munnik Brandadvies is in meerdere buitenlandse wet- en regelgevingen thuis en heeft zorggedragen voor het gewenste niveau.

Afstemmen

Het gaat om omvangrijke ruimtes, waarvoor in het verleden reeds een gelijkwaardigheid is bedacht. Die gelijkwaardigheid is nu uitgebreid naar de nieuwe productielijn. Er zijn diverse brandveiligheidsinstallaties aanwezig. Bijvoorbeeld blusgasinstallaties in de elektroruimtes en de traforuimtes, en brandslanghaspels die in plaats van met water, met schuim spuiten. De turbine die stoom omzet naar elektriciteit is aanvullend beveiligd met een sprinklerinstallatie. Wij zien erop toe dat al deze componenten ook onderling op elkaar afgestemd worden, ook in het nieuwe gedeelte.

Lange termijn

Bij het advies speelt met name de exploitatie op langere termijn een rol, en de TCO (total cost of ownership). Hoe organiseer je de brandveiligheid in dit complexe gebouw optimaal? En hoe combineer je nieuwe met bestaande systemen, ook uit het oogpunt van contractbeheer? Om alle systemen naast elkaar optimaal te laten functioneren, zullen diverse voorzieningen per soort zoveel mogelijk worden ondergebracht bij met zorg uitgekozen partijen. Munnik Brandadvies begeleidt EEW hierin en neemt ook de nazorg voor zijn rekening.