Checklist brandveiligheid studentenhuisvesting

Veel studentenhuisvestingen onveilig

Na je studiekeuze sta je voor een volgend belangrijk besluit; waar ga je wonen tijdens je studie? Elk jaar weer barst de run op een perfect studentenplekje los, maar waar moet je huisvesting precies aan voldoen wil deze – naast perfect – vooral brandveilig zijn? Onderzoek van de brandweer Groningen wijst uit dat de brandveiligheid in studentenhuizen vaak te wensen over laat.

De gemiddelde student ziet het nut niet in van brandveilige maatregelen en onderschat daarmee de gevaren van brand. Munnik Brandadvies heeft voor een aantal professionele verhuurders onderzoeken gedaan aan studentenhuizen en het resultaat sluit helaas aan bij de bevindingen van de brandweer Groningen. Brandgevaarlijk gedrag, gebruik van brandbare materialen o.a. ter decoratie en gebarricadeerde vluchtwegen zijn (te) vaak aangetroffen. Ook zijn er risico’s door bouwkundige gebreken en/of het ontbreken van noodzakelijke installaties. Om meer bewustwording onder studenten (en ouders) te creëren, hebben wij een checklist opgesteld waardoor studenten/ouders zelf kunnen checken hoe het met de brandveiligheid is gesteld. Via onderstaande link is de checklist te downloaden:

https://munnikbrandadvies.nl/wp-content/uploads/2014/03/20140310_checklist_brandveiligheid_AM_NL.pdf

https://munnikbrandadvies.nl/wp-content/uploads/2014/03/20140310_checklist_brandveiligheid_AM_EN.pdf

Bij 5 of meer niet zelf te verhelpen punten dien je contact op te nemen met je verhuurder, zodat uiteraard de onveilige situatie aangepakt wordt. Mocht je vragen hebben over de brandveiligheid van een studentenhuis waar je woont of op het oog hebt om te gaan wonen, zijn we altijd bereikbaar via info@munnikbrandadvies.nl of bel; 0598-39 59 79