Brandveiligheid niet langer een sluitpost

Als brandveiligheidsadviseur bestond ons werk eerder vooral uit het voor de opdrachtgever verkrijgen van de benodigde vergunningen bij de gemeente. We zien echter de tendens dat opdrachtgevers en bouwers eerder én vaker een brandveiligheidsadviseur betrekken in het bouwproces. Een goede ontwikkeling vanuit het oogpunt van kwaliteit in brandveiligheid. Maar zeker ook uit kostenoverwegingen. Brandveiligheid hoeft namelijk geen sluitpost te zijn.

Meedenken vanaf schetsontwerp
Er is veel voor te zeggen om de brandveiligheid proactief mee te nemen in de bouwplannen. Bouwplannen en ontwerpen worden nogal eens gewijzigd, en dat heeft vaak gevolgen voor de brandveiligheid. Het komt voor dat een constructiebrief bij een bouwvergunningsaanvraag bestaat uit één A4-tje. En dat de constructie pas ná vergunningverlening volledig wordt doorgerekend. Er kan in zo’n ontwerp nog van alles veranderen. Soms puur op detailniveau, maar ook op hoofdlijnen. Dan kan het zomaar gebeuren dat die ene scheidingsmuur die de brandveiligheid zou moeten waarborgen, op een andere (lees: verkeerde) plaats komt. Voor een echt brandveilig gebouw zou je als opdrachtgever, bouwdirectie of aannemer er goed aan doen een brandveiligheidsadviseur bij elke fase, van schetsontwerp tot en met uitvoering, mee te laten denken.

Kostenbesparing
Brandveiligheid in één keer goed doen levert een forse kostenbesparing op. Ons werk verdient zich minstens veelvoudig terug. We brengen kennis in van producten en wet- en regelgeving, waarmee we de brandveiligheid kunnen optimaliseren. En we weten hoe je in een gebouw het beste de brandveiligheidsorganisatie kunt optuigen. Kies je voor een brandmeld- of sprinklerinstallatie, brandscheidingen of zorg je voor goed opgeleide bhv’ers die een gebouw tijdig kunnen ontruimen?

Doe je van alles een beetje, of doe je op onderdelen heel veel? Kun je kiezen voor gelijkwaardigheden die net zo veilig zijn, maar misschien eenvoudiger toepasbaar en daardoor voordeliger? Door tijdig kennis in te huren kun je de kosten aanzienlijk beperken. Zonder concessies te doen aan de brandveiligheid. En, niet onbelangrijk: je voorkomt dat een opgeleverd project bij nader inzien niet aan de brandveiligheidseisen voldoet. En dat er – vaak dure – herstelwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd om dit recht te zetten.

Overbeveiliging
Bewustwording van brandveiligheid is nogal eens ‘calamiteitgedreven’: als er zich een grote brand voordoet, waarbij slachtoffers vallen, komt de focus opeens wel – zelfs te nadrukkelijk – op brandveiligheid. De drang naar overbeveiliging ligt dan op de loer. Enorm kostbaar en tamelijk zinloos. Want hoewel elk slachtoffer er één te veel is, kun je het risico nooit naar nul terugbrengen. Maar je kunt wel voorkomen dat er calamiteiten ontstaan, en ervoor zorgen dat iedereen levend uit een brandend gebouw kan komen. Het gaat erom de optimale balans te vinden tussen de kosten en het veiligheidsniveau. En dat doe je door op de juiste momenten in een (ver)bouwtraject brandveiligheidsadvies in te winnen. En door dat advies ook ter harte te nemen en het in praktische maatregelen te vertalen.