BHV-beleidsplan

Iedere organisatie is verplicht zorg te dragen voor de veiligheid en de gezondheid van medewerkers en bezoekers. In het verlengde hiervan zijn veiligheid en gezondheid geïntegreerd in het totale beleid van uw BHV organisatie. In een BHV-beleidsplan is vastgelegd hoe uw BHV organisatie tot stand is gekomen en hoe deze is ingericht. De aanwezige risico’s worden beoordeeld, zoals bedoeld in de NEN 8112:2017. Een risicoanalyse omtrent de BHV omvat uitgangspunten, visie, competenties en middelen welke gebundeld worden in het BHV-beleidsplan. Het BHV-beleidsplan vormt een duidelijk beeld van de huidige stand van zaken en bepaalt wat de verbeterpunten zijn voor de BHV organisatie.