Munnik Brandadvies

Woningcorporaties, eigenaren, eindgebruikers

Verantwoording
delen voor
economische
en praktische winst

In het brandveiligheidsbeheer van vastgoed kruisen de belangen van opdrachtgevers, eigenaren en gebruikers elkaar. Hierbij lopen verantwoordelijkheden (en aansprakelijkheden) vaak in elkaar over en bijten gebruiksgemak en kostenbeheersing elkaar nogal eens. We definiëren heldere kaders voor iedere partij en filteren wat echt nodig is en wat niet. Toch stemmen we de oplossingen weer af in samenspraak met de andere belanghebbenden, omdat dit veel economischer is. We vertalen uw visie, imago en zorgplicht in een masterplan brandveiligheid en begeleiden u bij het implementeren en borgen daarvan. Zo waarborgt u uw kwaliteit, realiseren we flexibeler gebruik en beheerst u de kosten.

Ontwerpfase

 • Beleidsnota
 • Nulmeting
 • Inventarisaties
 • Risicoanalyse, prioritering
 • Aanbestedingsprocedure

Uitvoeringsfase

 • Plan van aanpak, technische omschrijving
 • Projectbegeleiding en toezicht
 • (Revisie) tekenwerk

Gebruiksfase

 • Periodieke inspecties
 • Mutatie-inspecties
 • Ontruimingsplan
 • Ontruimingsoefeningen
 • Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)