Uitvoerders in de bouw

Gebouwen worden steeds complexer en multifunctioneler. De druk op marges en efficiency neemt toe en u wordt geacht steeds zorgvuldig te blijven en bent hiervoor zelfs aansprakelijk. Op strategische momenten en bij kritieke mijlpalen springen we u bij. We weten precies hoe en waarom certificaten werken en waar de struikelblokken zitten bij bouwen, aanleggen of installeren. Wij weten waar u op moet letten en helpen u voorkomen dat u aansprakelijk gesteld wordt of nawerk en extra kosten heeft.

  • Tekenwerk
  • Controle detailleringen
  • Materiaaladvies
  • Bouwbegeleiding, controle en procesbewaking; doorvoeringen, brandscheidingen, installaties, materialisatie volgens certificaat
  • Proces-verbaal van oplevering