Munnik Brandadvies

Promens Care

Bob Seffinga

“Maak eerst beleid. Daarna kun je het toetsen en de nodige verbeteringen doorvoeren.”

Promens Care biedt ondersteuning aan mensen met een beperking, en is er ook voor mensen die gebruik maken van de maatschappelijke opvang. Promens Care begeleidt ruim 3.000 cliënten in meer dan 100 kleinschalig opgezette woon-, werk- en dagbestedingsaccommodaties in Drenthe en Groningen. Het kleinschalige karakter zorgt ervoor dat de cliënten middenin de samenleving staan en brengt met zich mee dat de organisatie beschikt over een groot aantal locaties. De instandhouding daarvan valt onder verantwoordelijkheid van de afdeling Facilitaire Dienstverlening en van daaruit kwam de samenwerking tussen Promens Care en Adviesbureau Munnik tot stand. We vragen Bob Seffinga, hoofd van de afdeling, hoe hij de samenwerking met ons bureau heeft ervaren.

Lees meer »

Het vertrouwen was er al snel

Bob: “Toen ik in 2009 begon bij Promens Care had de overheid net een inspectierapport gepubliceerd, waaruit bleek dat brandveiligheid niet goed geregeld was binnen de zorg in het algemeen. Brandveiligheid stond dus al gauw op mijn agenda, terwijl de organisatie nog geen beleid had geformuleerd. Daarom ben ik in mijn netwerk gaan rondvragen welke partijen mij zouden kunnen ondersteunen bij het opstellen van een brandveiligheidsbeleid. Zo ben ik in contact gekomen met  Munnik Brandadvies. Ik had al snel het gevoel ‘zij weten waar het over gaat’. De inhoudelijke kennis en ervaring in het vakgebied gaf mij direct vertrouwen. En omdat ik zelf inmiddels een aantal locaties had bezocht om te kijken of ik de kritiek uit het inspectierapport herkende, was mij wel duidelijk dat er iets moest gebeuren.

Beleid als uitgangspunt

Ik vond het belangrijk om eerst de uitgangspunten te formuleren en daarna pas de praktijk daaraan te toetsen. Je moet eerst de spelregels kennen, voordat je kunt gaan voetballen. Munnik Brandadvies heeft ons daarom eerst geholpen beleid op te stellen. Hun kennis over de wettelijke kaders, gekoppeld aan de praktijk van onze zorg bepaalden de uitgangspunten. Daarna heeft Munnik Brandadvies 10 locaties geïnspecteerd en getoetst aan het beleid. Aan de hand daarvan kon ik intern duidelijk maken wat er moest gebeuren om de brandveiligheid op het gewenste niveau te brengen. Dit was de start van een intensief traject om de brandveiligheid op alle locaties te toetsen en de noodzakelijke maatregelen te treffen.

De mensen bepalen uiteindelijk of een gebouw echt brandveilig is

Ik was me altijd al wel bewust van het belang van brandveiligheid, maar ik weet door dit traject nog beter waar ik op moet letten. En hoe belangrijk het is dat iedereen in de organisatie zich daar bewust van is. De gebruikers van een gebouw bepalen uiteindelijk voor een groot deel of een gebouw echt brandveilig is. Je kunt een vluchtroute hebben, maar als de nooduitgang geblokkeerd wordt door een waskar, ontstaat er alsnog een onveilige situatie. Om onszelf scherp te houden, organiseren we o.a. jaarlijks een ‘infuurtje’ voor onze huisvestings- en onderhoudsmedewerkers. Dit is een discussiemoment om onderling ervaringen uit te wisselen onder deskundige leiding van Munnik. Zo komen theorie en praktijk bij elkaar en staat brandveiligheid weer scherp op het netvlies.”