Drents Museum

Drents Museum

Wat begon met een uitgestalde collectie in een kast, is uitgegroeid tot een duizenden bezoekers tellend museum in de hoofdstad van Drenthe: het Drents Museum. De kast staand in het voormalige nonnenklooster Mariënkamp, onderdeel van het oude gouvernementsgebouw van Drenthe, bleek al snel te klein voor de alsmaar groeiende collectie. Architect Erick van Egeraat bood uitkomst door in 2007 een ondergrondse museumvleugel te ontwerpen. Opdrachtgever Provincie Drenthe werkte samen met aannemer Geveke, architect Erick van Egeraat en het Drents Museum om deze uitbreiding in 2011 te realiseren.

Bezettingsgraad

De verschillende vertrekken van het klooster, de zalen van het gouvernementsgebouw, het koetshuis en de Abdijkerk zijn geïntegreerd in het uitbreidingsontwerp. Bezoekers lopen via een zwevende trap vanuit een monumentaal pand de moderne architectuur in. Door de stijgende bezoekersaantallen wilde het Drents Museum berekend hebben hoeveel personen in met name de monumentale ruimten veilig aanwezig kunnen zijn. Dit levert helderheid op voor de maximale grootte van groepen voor bijvoorbeeld verhuur van zalen. Daarnaast geeft het duidelijkheid bij de kassa hoeveel personen er aanwezig zijn in het gehele museum. De primaire wens van het Drents Museum om de bezetting te berekenen is overigens één om in te lijsten: de veiligheid van álle aanwezigen moet gewaarborgd zijn. Het maximaal aantal bezoekers ligt hierdoor op piekmomenten lager dan de maximaal toegestane bezettingsgraad. De secundaire wens van het Drents Museum was het behoud van het bijzondere karakter van het gebouw bij de eventueel vereiste brandveiligheidsaanpassingen.

Vluchtwegcapaciteit

Om de veiligheid en de ontvluchting te garanderen is gekeken naar twee mogelijkheden; bouwkundig en/of installatietechnisch of een optimalisatie van de bestaande vluchtwegen. De eerste mogelijkheid is kostbaar maar was niet op voorhand uitgesloten. Toch zijn we gezien de deels monumentale status van het pand eerst gaan rekenen met de bestaande vluchtroutes. Er is in kaart gebracht hoeveel personen per brandcompartiment aanwezig zijn die binnen de gestelde tijd veilig achter een rook- of brandscheiding kunnen staan. De doorstroomcapaciteit is vergroot door deuren met de vluchtrichting mee naar buiten te laten draaien. Daarnaast bleek de oude ingang essentieel te zijn om de ontvluchtingscapaciteit te halen. In het brandveiligheidsplan is daarom de oude hoofdingang weer in gebruik genomen en aangesloten op het ontgrendelingssysteem. 

Verbouwing

Na de feestelijke opening in 2011 van de ondergrondse museumvleugel is het museum ontwikkeld tot de grootste trekpleister van Noord-Nederland. Bij openingen van tentoonstellingen kent het museum bezoekerspieken en is het passen en meten om alle gasten op te vangen. Na verloop van tijd zijn er nieuwe wensen en inzichten gekomen om de indeling van het oude en het nieuwe gedeelte optimaal te benutten en samen te voegen. Daarnaast zocht men mogelijkheden om ruimte te creëren voor wederom een uitbreiding. Momenteel begeleiden wij nieuwe plannen voor het museum met als doel het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor bouwen. Onze samenwerking gaat verder dan enkel de opdrachtverlening. We zijn blij dat wij bij mogen dragen aan de veiligheid van dit bijzonder gebouw alsmede van de bezoekers die het een warm hart toedragen. Met de toekomstige uitbreiding is de geschiedenis dadelijk klaar voor de toekomst en laat deze zich graag in alle rust en ruimte volledig bewonderen!

Foto: Meerdan Media