Tasmantoren, Groningen

Munnik Brandadvies is betrokken geweest bij de ontwerpfase van het project De Tasmantoren in Groningen. Deze blikvanger bestaat uit twee luxe woontorens van 23 woonlagen, waarbij de bovenste vier lagen met elkaar zijn verbonden. In het gebouw zijn 221 appartementen verdeeld over twee torens en een zijvleugel. Daarnaast zijn in het gebouw een aantal commerciële voorzieningen ondergebracht, waaronder een horeca- en een wellnessruimte. Tijdens de ontwerpfase is in het kader van de brandveiligheid vooral gekeken naar de indeling van het trappenhuis.

Het ontwerp
In het eerste ontwerp werd uitgegaan van twee trappen. In overleg met de aannemer is het ontwerp aangepast; er is uiteindelijk per woontoren één veiligheidstrappenhuis gerealiseerd. Hierdoor kon een besparing worden gerealiseerd, zonder afbreuk te doen aan de zogenoemde niet besloten veiligheidsvluchtroute. Praktisch houdt dit in dat het trappenhuis is voorzien van een stevige brandwerende schil en zeer goed geventileerd wordt. De rookontwikkeling wordt hierdoor beperkt.

Parkeergarage
Later in het traject werd Munnik Brandadvies nogmaals betrokken bij het project. Toen is onder andere gekeken naar de optimalisatie van de brandveiligheid in de parkeergarage. Na grondige berekeningen bleek dat er dankzij enkele bouwkundige aanpassingen bespaard kon worden op de hoeveelheid brandwerend glas. Daarnaast is er in plaats van een uitgebreide mechanische ventilatie in het definitieve ontwerp gekozen voor natuurlijke ventilatie. Net als bij het trappenhuis is ook hier belangrijk om rookontwikkeling te beperken.