Mövenpick Hotel, Amsterdam

De nieuwbouw van het Mövenpick Hotel aan de Piet Heinkade in Amsterdam is in juni 2006 opgeleverd. Het conferentiehotel heeft 408 hotelkamers in een toren van twintig verdiepingen. Op de eerste verdieping bevindt zich een congrescentrum. Munnik Brandadvies maakte het ontwerp voor de brandveiligheid van het complexe gebouw.

Extra brandscheidingen

Het congrescentrum meet 1100 m2, opgedeeld in verschillende ruimtes. Bij volledige bezetting zou de vluchtwegcapaciteit onvoldoende zijn voor het grote aantal aanwezigen (1000 à 1500 personen). Mensen moeten in geval van brand op tijd en veilig het gebouw kunnen verlaten. Het feit dat het congrescentrum op de eerste verdieping ligt, stelt nog eens extra eisen aan de brandveiligheid. Hier zijn immers geen deuren waardoor mensen rechtstreeks naar buiten kunnen. De vluchtsnelheid over trappen ligt bovendien beduidend lager dan via de deuren op de begane grond; zeker als een groot aantal mensen zich tegelijkertijd moet verplaatsen. Een relatief voordelige oplossing is gevonden in het creëren van een extra brandscheiding op de eerste verdieping. Deze maakt het mogelijk dat de congresruimte zijn maximale capaciteit veilig kan en mag benutten.

Rookontwikkeling voorkomen

Het Mövenpick Hotel is zestig meter hoog, voor Nederlandse begrippen een hoog gebouw. Die hoogte maakt voorzieningen nodig zodat mensen veilig het gebouw kunnen verlaten. Zo zijn er onder meer sluizen gerealiseerd die voorkomen dat rookontwikkeling in een hotelkamer zich verplaatst naar de trappenhuizen. Voor de constructieve brandveiligheid zijn er voorzieningen gemaakt aan de draagconstructie die voortschrijdende instorting voorkomen.

Munnik Brandadvies kon met dit ontwerp onder meer bijdragen aan een bredere exploitatie van het congrescentrum. Het gebouw kon met betaalbare aanpassingen ook geschikt worden gemaakt als locatie voor grote congressen. Door de extra brandscheidingen op de eerste verdieping mogen hier nu meer personen verblijven dan in de oorspronkelijke plannen. Hotelgasten kunnen in het onverhoopte geval van brand op een veilige manier via de trappenhuizen ontvluchten.