Station Assen

Het oude station in Assen gaat zijn laatste tijd in. Na ladingen treinen, bussen en reizigers te hebben ontvangen zal in 2016 begonnen worden met de sloop van het huidige station. Architectencombinatie Powerhouse Company/ De Zwarte Hond zijn de ontwerpers van het nieuwe stationsgebouw en stationsgebied van Assen. Kenmerkend voor het nieuwe station is de grote markante driehoekige houten overkapping van luifels. Doordat de luifels zelfs óver de perrons hangen, geven ze de bezoeker een warme welkome uitstraling. Naast het gebruik van stalen staanders is er voor het hele gebouw gekozen om gebruik te maken van veel hout en natuurlijke materialen. Hierdoor krijgt het station een ‘zachte en natuurlijke uitstraling’. Om dit prachtig bouwwerk en zijn bezoekers te beschermen, heeft Gemeente Assen Munnik Brandadvies B.V. gevraagd zich over de brandveiligheid te ontfermen.

Minimale brandveiligheidsvoorzieningen
Iedereen heeft het recht om brandveilig te voelen, maar zeker ook te zijn. In samenspraak met de opdrachtgever hebben wij hun klantwensen vertaalt in een uitgewerkt brandveiligheidsplan, rekening houdend met de minimale kosten om het wettelijke brandveiligheidsniveau te behalen. De houten overkapping is onderzocht hoe deze zich verhoudt tot een veilig verblijfsgebied. Aan één zijde raakt de overkapping de gevels van de centraal gelegen stationshal, de overige zijdes worden open uitgevoerd. Hierdoor worden onder gelegen buitenruimtes als niet-besloten beschouwd en zijn een aantal brandveiligheidsmaatregelen overbodig. Wel moeten de toegepaste materialen aan zwaardere brandklassen voldoen om een eventuele branduitbreiding vanaf het spoor te reduceren.

Fietsenkelder
Ondergronds wordt een fietsenkelder gerealiseerd waar tevens brommers gestald worden. Middels een éénzijdige gevoede mechanische ventilatie wordt voldaan aan de eis bij het stallen van (motor-)voertuigen. Om deze ventilatie te realiseren zijn roosters noodzakelijk in een gevel of dak, wat risico op brandoverslag met zich meebrengt. Deze roosters zijn zo gepositioneerd dat er geen aanvullende voorzieningen voor nodig zijn. Daarnaast hebben wij ons advies dusdanig uitgebracht dat de fietsenkelder één brandcompartiment wordt. Dit voorkomt brandschermen of andere scheidingen in de fietsenkelder.

Ontvluchting
Op spitstijden kent ieder station een bezoekerspiek. Deze aantallen zijn opgenomen in onze berekeningen. De ontvluchting is zodanig ingericht, dat op een comfortabele wijze het gebouw kan worden verlaten, zonder risico’s op het onder de voet lopen.Toekomstige reizigers zullen door het ontwerp van Powerhous Company en De Zwarte Hond warm en welkom onthaalt worden door het station te Assen. Met onze inbreng mogen ze zich daarnaast veilig voelen én weten, onderweg reizend naar hun volgende bestemming.