BAT Niemeyer

Een van de grootste multinationals heeft zijn Nederlandse productielijn in Groningen ondergebracht; British American Tobacco of te wel BAT Niemeyer. Met vestigingen aan de Paterswoldseweg en aan de Peizerweg is BAT Niemeyer op jaarbasis verantwoordelijk voor de productie en wereldwijde export van 10 miljard kilo tabak. Ondanks dat de tabak de corebusiness is, is BAT een voorstander om de tabaksindustrie te reguleren en de informatie rondom de risico’s open en transparant te verstrekken. BAT ventileert veiligheid in de productcommunicatie, maar voert het ook door op de werkvloer. Een andere veiligheid uiteraard, waarin vestigingen Paterswoldseweg en Peizerweg aan de beurt zijn om geoptimaliseerd te worden conform het huidige en geldende Bouwbesluit. Naast een veilige opslag van de tabak, is het primaire doel om tijdens een calamiteit de veiligheid van het personeel te garanderen.

Optimalisatie

De locatie aan de Peizerweg is voornamelijk voor opslag van voorraden en verpakkingsmaterialen. Aan de Paterswoldseweg wordt de tabak geproduceerd en zijn circa 220 mensen werkzaam. Doordat beide panden al de nodige jaren meegaan was er sprake van een verouderde situatie. Optimaliseren van de brandveiligheid betekent meer dan aan de eisen van het Bouwbesluit voldoen. Het voorziet het aanwezige personeel van veilige vluchtroutes en essentiële vluchttijd. Daarnaast beschermen brandveilige maatregelen de bedrijfsvoorraad optimaal, waardoor bij een calamiteit de bedrijfscontinuïteit niet in gevaar komt.

Brandcompartimentering

Locatie Paterswoldseweg is opgebouwd uit verschillende verdiepingen bestaande uit grote fabriekshallen en is volledig gesprinklerd. Door de aanwezigheid van de sprinklers hoeft het gebouw niet gecompartimenteerd te worden. Op één verdieping is wél geadviseerd om het gedeelte waar de bedrijfsvoorraad ligt opgeslagen te voorzien van scheidingswanden. Hiermee wordt extra veiligheid geboden aan de voorraad en zal het bij een calamiteit niet door rook- en of waterschade aangetast worden. Verouderde afsluitingen naar het trappenhuis zijn voorzien van nieuwe exemplaren die voldoen aan de huidige eisen voor bestaande bouw, evenals de aanwezige doorvoeringen van de verdiepingen naar de trappenhuizen.

Eindcontrole

De geadviseerde maatregelen worden tussentijds gecontroleerd, evenals een juiste installatie van de brandwerende producten en wordt afgesloten met een eindcontrole. Zodra er volledig voldaan wordt aan de gestelde eisen voor bestaande bouw volgens het Bouwbesluit, wordt de eindrapportage opgemaakt. Hierin staan de vereiste en toegepaste brandveiligheidsmaatregelen. Aangezien BAT Niemeyer onder een Britse moedermaatschappij valt, wordt deze eindrapportage zowel Nederlands- als Engelstalig opgesteld. British American Tobacco in Londen kan zich zonder taalbarrière inlezen en overtuigen van brandveilige Nederlandse productielocaties!