Installatiedeskundige Brandmeldinstallatie

Vergroot je kennis over de aanleg van brandmeldinstallaties

Bent u als elektromonteur betrokken bij de aanleg van brandmeldinstallaties en wilt u graag uw kennis over dit onderwerp vergroten? Adviseur Gosse Boon verzorgt in samenwerking met TSH Vakopleidingen een 6-daagse cursus die ingaat op de volgende onderwerpen:

  • Risicobeoordeling
  • Rook detectoren en hun eigenschappen
  • Prestatie eisen
  • Principe werking van brandmelders
  • Brandmeldcentrale
  • Projecteringseisen
  • Installatievoorschrift voor bekabeling
  • NEN normen

Tijdens de cursus zullen de basismeldprincipes toegelicht worden, de organisatorische aspecten rond de toepassingen van brandmeldinstallaties, toelichting op de NEN 2535:2017, alarmorganisatie, bekabeling en de plaatsing van melders. De cursus wordt afgesloten met een examen.

Voor wie?

Deze cursus is bedoeld voor (electro)monteurs die betrokken zijn bij het aanleggen van brandmeldinstallaties. Een technische vooropleiding is gewenst.

Data en locatie cursus:

De cursus heeft 6 lesen en wordt gegeven in de avonduren van 18.30 uur tot 21.30 uur, aanvullende informatie volgt zodra de lesdata bekend zijn.

De cursus Installatiedeskundige Brandmeldinstallatie wordt gegeven op de locatie van TSH Vakopleidingen:

TSH Vakopleidingen
Tweede Bokslootweg 6
7821 AS Emmen
Docent: Gosse Boon