Cursus

9 mrt 2020

Brandpreventiedeskundige 1

10 dagen van 15:00 - 21:00 uur | Uw trainer Harrie Munnik

In deze opleiding leert u hoe u in tien dagen ­– zonder externe brandveiligheidsspecialist – uw bouwplannen ontwerpt, toetst en in één keer langs de gemeente krijgt. U leert onder andere over brandcompartimentering, vluchtroutes en brandwerendheid.

16 apr 2020

Basisdag brandveiligheid

Donderdag 16 april van 09.00 - tot 17.00 uur | Uw trainer Harrie Munnik

In deze Train & Go cursus bieden wij u een theoretische basis die u direct in praktijk kunt brengen. Na de cursus kent u de gestelde eisen aan brandcompartimenten, waaraan draagconstructies moeten voldoen of wat wel en juist niet is toegestaan wanneer het op ontvluchten aan komt en wat bijvoorbeeld het brandgedrag is van veelvuldig gebruikte bouwmaterialen. Het totaalpakket aan informatie maakt u een medegesprekspartner wanneer het op brandveiligheid aan komt.

4 jun 2020

Info 2-uur voorbereidingsmiddag nieuw Bbl 2021

Donderdag 4 juni van 14:00 tot 16:00 | Uw trainer Harrie Munnik

Dit info 2-uur gaat in op de wijzigingen in Het Bouwbesluit 2012. Op het gebied van de brandveiligheid is per 1 januari 2020 een belangrijke wijziging ingevoerd. Deze gaat over de eisen voor zelfsluitende deuren bij corridorcomplexen en kamergewijze verhuur. Een wijziging met ingrijpende gevolgen. Welke consequenties heeft dat voor uw gebouw? Welke wijzigingen volgen in het nieuwe Bbl? Munnik Brandadvies organiseert op 4 juni van 14:00 tot 16:00 uur een informatiemiddag over dit thema.