Bedrijfsnoodorganisatie (BNO) rapportage en zorgcontinuïteitsplan

In een BNO rapportage worden verschillende scenario’s uitgewerkt, zoals brand of een bedrijfsongeval. Voor de zorg komen daar de zeven disbalansen bij die de zorg bedreigen bij calamiteiten als:

– Het sluiten van (delen van) de locatie;
– Uitval van nutsvoorzieningen, apparatuur en ICT-middelen;
– Groot aanbod van cliënten;
– Tekort aan personeel;
– Verplaatsen van cliënten;
– Logistieke stagnatie;
– Uitbraak van infectieziekten.

Ondanks voorzorgsmaatregelen en preventieve voorzieningen kan een calamiteit zich voordoen. Een organisatie dient zo goed mogelijk voorbereid te zijn om de gevolgen tot een minimum te beperken. Om effectief en doeltreffend op te treden tijdens calamiteiten is het essentieel om taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vast te leggen in een BNO of een zorgcontinuïteitsplan. Wij stellen de BNO voor uw organisatie op, zodat de continuïteit van zorg ook bij een calamiteit, ramp of crisis geborgd is.