Munnik Brandadvies

Stichting Zorggroep Pasana

Ronald Kuik

"Met hetzelfde geld meer realiseren door slimmer te werken in plaats van harder."

Zorggroep Pasana is dé zorgaanbieder in Noordoost-Friesland. Door de combinatie van ouderenzorg, ziekenhuiszorg en Pasana Thuis vormt Zorggroep Pasana een belangrijke schakel in de ketenzorg. Zorggroep Pasana is ontstaan uit een fusie van het ziekenhuis De Sionsberg, twee verpleeghuizen en vijf zorgcentra. Dankzij de bundeling van de krachten van deze organisaties is Pasana in staat de inwoners van Noordoost-Friesland de nodige zorg te verlenen op de plaats die het meest passend is. Onlangs heeft Pasana samen met Adviesbureau Munnik de brandveiligheid geactualiseerd. We spreken Ronald Kuik, coördinator Techniek en Onderhoud hoe hij de samenwerking met ons adviesbureau heeft ervaren.

Lees meer »

De juiste balans

Ronald: “Het brandveiligheidsaspect speelt duidelijk binnen Pasana. Brandveiligheid moet áltijd gegarandeerd zijn voor de gebruikers van de verschillende locaties, ouderen en niet zelfredzame personen. Daarom heb ik brandveiligheid in mijn coördinatorschap opgenomen. Zelf ben ik iemand die graag werkt in faseringen, stappen uitzet in de juiste volgorde. Eerst het brandveiligheidsbeleid opstellen, daarna pas de locaties onder de loep nemen. Adviesbureau Munnik heeft ons in deze faseringen geholpen door kennis en kunde vanaf het prille begin in te zetten en goed naar ons te luisteren. Mijn motto ‘Met hetzelfde geld meer realiseren door slimmer te werken in plaats van harder’ hebben wij terug gezien in het vinden van de juiste balans tussen onder- en over beveiliging.

Náást elkaar

Wij hebben na het maken van het brandveiligheidsbeleid onze verschillende locaties door Adviesbureau Munnik laten inspecteren. Het is voor mij erg aantrekkelijk om alleen de technische kant te toetsen aan het Bouwbesluit, maar we hebben daarin de BIO-keten niet vergeten. Bouwkundig, Installatietechnisch en Organisatorisch moet de brandveiligheid namelijk ook up-to-date zijn. De BHV-organisatie moet bijvoorbeeld altijd correct handelen bij een eventuele calamiteit. Alle getoetste informatie is nu gebundeld in uitgangspuntendocumenten, UPD’s. Die UPD’s zijn zó volledig dat wij ze gaan gebruiken als documenten voor de vergunningsaanvraag brandveilig gebruik. Adviesbureau Munnik heeft een regierol op zich genomen in de communicatie richting de gemeente en de brandweer. Hierdoor zijn de plannen en initiatieven helder belicht en hebben we dit deel van het project samen goed afgerond. Vertrouwen is een groot goed. Wij merken dat wij dit nu hebben van de gemeente en de brandweer.

Ieder zijn corebusiness

In mijn gesprekken met Harrie Munnik valt mij op dat Adviesbureau Munnik een onafhankelijk adviesbureau is en dat de medewerkers 100% ten dienste van de opdrachtgever handelen en communiceren. Wij hebben gemerkt dat zij kijken naar wat we nodig hebben. Hierdoor kunnen wij ons focussen op waar wij goed in zijn, onze corebusiness: zorg op maat!”