Zorginstellingen

In de zorg ben je er niet met een veilig gebouw alleen. Ook specifieke brandveiligheidsrisico’s die te maken hebben met afhankelijkheid en verminderde zelfredzaamheid dient u te ondervangen. Echter, alleen al met de kerntaak ‘zorg’ is uw agenda vol en de portemonnee leeg. Of het nu gaat om de aansprakelijkheid, zorgplicht, budget of borging van uw brandveiligheid, graag doorbreken we het gebrek aan tijd en regie. We zorgen voor een reële afkadering van uw verantwoordelijkheden en vertalen die in een maatgesneden beleidsplan. Deze implementeren we in aansluiting op uw bestaande systemen, Wel zo economisch en blijvend effectief.

 

Ruime ervaring en creativiteit maken ons sterk in het vinden van dat plan dat past binnen uw bedrijfsvisie, middelen en doel. Brandveiligheid die het dagelijkse werk niet belemmert en duurzaam effectief is, ook als de regels en budgetten veranderen. Zo kan iedereen doen waar hij goed in is. U zorg, wij brandveiligheid.

Ontwerpfase

  • Inventarisatie ter plaatse
  • Omissieondervanging
  • Risico-analyse, prioritering
  • Masterplan brandveiligheid

Uitvoeringsfase

  • Plan van aanpak
  • Opleveringsinpecties
  • Implementatie masterplan brandveiligheid + borgingsmethodiek
  • Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)

Gebruiksfase