Wat we doen

We vinden dat iedereen het recht heeft brandveilig te zijn. Of je nu gebouwen beschermt, bedrijfsunieke processen of mensen. Brandveiligheid begint met een nuchter beeld wat hieraan bijdraagt en wat niet. Onze werkzaamheden zijn verdeeld in drie categorien:

  • Prestatie-eisen volgens het Bouwbesluit; Uitgangspuntendocument (UPD), Programma van Eisen (PvE) en toetsingen.

Prestatie-eisen zijn afgeleid van functionele-eisen en betreffen de minimumeisen waar een bouwconstructie of onderdeel aan moet voldoen. Door deze minimumeisen inzichtelijk te maken wordt gelijk helder welke voorzieningen noodzakelijk zijn om aan het vereiste brandveiligheidsniveau te voldoen.  

  • Algemeen geaccepteerde gelijkwaardigheden; Niet beslotenheidsbepaling, Brandoverslag-, Vuurlast-, Vluchtwegcapaciteit- en Vultijdenberekening. 

Deze regelgeving is bedoeld voor ‘confectie’; ze geeft voor veel problemen een passende oplossing. Er zijn echter gebouwen die niet binnen deze regels vallen. Denk aan gebouwen als Martini Plaza, de RAI, of aan een grote boerenschuur. in dit soort gevallen kunnen we de ‘algemeen geaccepteerde gelijkwaardigheden’ toepassen. Vanuit de normen NEN6060 en NEN6079 zijn hiervoor standaard modellen beschikbaar. Je kunt ze zien als een uitbreiding van de bepalingen in het Bouwbesluit. 

  • Complexe gelijkwaardigheden; Fire Safety Engineering, CFD-, Ozone-, RWAberekening, Rysicoanalyses en Performed Based Engineering.

Sommige gebouwen zijn zó groot of complex dat de regelgeving uit het Bouwbesluitof de algemene geaccepteerde gelijkwaardigheden niet in een oplossing voorzien. In die gevallen bieden wat minder gebruikelijke rekenmethodes soms uitkomst. Ook passen we ‘scenariodenken’ toe: als a. of b. gebeurt, wat is daarvan de consequentie? 

Dit levert het op

Onze aanpak geeft meer ontwerpvrijheid, versnelt vergunningstrajecten en voorkomt nawerk en kosten achteraf. Het is een integrale aanpak, waarbij je nooit te veel doet (kostbaar) én nooit te weinig (onveilig). Zo creëeren we duurzaam effectieve brandveiligheid. Dit is efficiënter en goedkoper voor alle partijen op korte termijn en het meest economisch en efficiënt voor de gebruiker en eigenaar op de lange termijn (TCO). Wij denken liever in reële risico’s en gewenst resultaat dan in normen en regeltjes. Zo richten we ons ook op het dagelijks gebruik en niet alleen op het gebouw. Op deze manier ontstaan meer mogelijkheden voor creatieve en slimme oplossingen en vergaande optimalisaties.

Prestatie-eisen volgens het Bouwbesluit

Algemeen geaccepteerde gelijkwaardigheden

Vuurlastberekening

Vuurlast staat voor de totale verbrandingswaarde van alle brandbare materialen in, op en aan een gebouw, opgedeeld in een permanente en variabele bijdrage. De permanente

Lees verder »

Brandoverslagberekening

Om te voorkomen dat een brand zich uitbreidt naar aangrenzende brandcompartimenten, gelden er eisen met betrekking tot de Weerstand tegen BrandDoorslag en BrandOverslag (WBDBO). Brandoverslag

Lees verder »

Complexe gelijkwaardigheden

Risicoanalyses

Brandpreventie kan op diverse manieren aangevlogen worden; vanuit een regelgerichte aanpak (het Bouwbesluit) en vanuit een risicogerichte aanpak (Fire Safety Engineering, FSE). Regelgerichte aanpak komt

Lees verder »

Ozone berekening

Zodra de brandwerendheid van een constructie bepaald moet worden, wordt er gerekend met brandmodellen. Hiervoor wordt uitgegaan van een standaardbrand of een natuurlijkebrand. De standaardbrand

Lees verder »

Fire Safety Engineering

Steeds vaker lopen gebouwen tegen de beperkingen aan van de standaard regelgeving vanuit het Bouwbesluit, waardoor het (financieel) onhaalbaar wordt om tenminste het met de

Lees verder »

Overig

Inspecties

Inspecties De nieuwe Pand Veilig app geeft in simpele stappen weer hoe het met de brandveiligheid van uw pand is gesteld. Niet voor elke inventarisatie

Lees verder »

Ontruimingsscenario’s

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft uitgangspunten geformuleerd ten aanzien van ontruimingstijden gerelateerd aan de gebruiksfunctie en het Bouwbesluit. Gemiddeld kan gesteld

Lees verder »

Brandcompartimentering

Brandcompartimentering is een voorziening die voorkomt dat een brand zich in hoog tempo door een gebouw verspreidt. De geschiedenis kent grote branden waarbij hele stadsdelen

Lees verder »