Brandoverslagrisico...

Spiegeldraadglas en brandoverslag, wat moet je weten?

Tussen de veelzijdigheid van de diverse brandveiligheidsberekeningen bevindt zich de brandoverslagberekening (BO). Ter plaatse van elk utiliteitsgebouw of tussen woningen zijn brandoverslagrisico’s aanwezig. Naast het branduitbreidingsrisico tussen verschillende brandruimten binnen het gebouw (branddoorslag), richt de BO-berekening zich op de mogelijkheid van branduitbreiding via de buitenlucht. Voor alle brandoverslagtrajecten, horizontaal, verticaal, maar ook voor overhoekse trajecten moet worden aangetoond dat het overslagrisico voldoende laag is. Daarnaast moeten scheidingen tussen brandcompartimenten aantoonbaar een brand beheersen tot een minimaal gestelde tijd, waardoor branddoorslag en dus branduitbreiding voorkomen wordt.

Tijdens brandveiligheidsinspecties letten wij op de gebruikte materialen. Van enkel het gebruikte materiaal zelf als de combinatie van de toegepaste materialen, wordt het brandgedrag bepaald. Waar voorheen bij risico op brandoverslag EW-glas als brandwerende voorziening toegestaan was, is nu op een aantal plaatsen zwaarder geclassificeerd EI-glas vereist. Een voorbeeld is het vroeger veelvuldig gebruikte spiegeldraadglas. Volgens de huidige normen is in brandwerende scheidingen tussen brandcompartimenten spiegeldraadglas en ook het EW-glas niet meer toegestaan. We komen helaas beide classificaties in brandscheidingen op grote schaal nog wel tegen in de bestaande bouw.

Europese classificaties

Brandwerend glas beschikt over brandvertragende eigenschappen waardoor een ontstane brand in omvang beperkt blijft. Brandwerende scheidingen in het algemeen en brandwerend glas in het bijzonder, beperken de branduitbreiding en verlengt de vluchttijd voor aanwezige personen evenals de inzetbare tijd voor hulpdiensten. Brandwerend glas is onderverdeeld in verschillende Europese classificaties en wordt geclassificeerd naar prestatieniveau. De Europese classificatienorm erkent de volgende brandwerendheidsklassen:

  • Klasse E: beschermt tegen het doorlaten van vlammen en gassen door het glas, vlamdichtheid. E-beglazing kent geen eisen aan de overdracht van warmte in het geval van brand.
  • Klasse EW: beschermt zodanig dat warmtestraling aan de niet-brandzijde van de ruit gedurende een bepaalde tijd (30-60-90 of 120 minuten) onder de 15 kW/m2 blijft, stralingsvermindering. Hierdoor blijft de stralingswarmte dusdanig laag dat objecten binnen 1 meter aan de niet verhitte zijde niet spontaan ontbranden.
  • Klasse EI: beschermt zodanig dat mensen aan de niet-brandzijde gedurende een bepaalde tijd langs de ruit kunnen lopen en materialen aan de niet-brandzijde niet spontaan ontbranden, temperatuurisolatie. Dit is de zwaarste brandwerende eis en het hoogste beschermingsniveau.

De aantallen van bestaande bouwsituaties die niet aan de huidige eisen voldoen is dusdanig veel voorkomend, dat het benoemen voor een bredere bewustwording van de verzwaarde brandveiligheidsmaatregel op zijn plaats is. 

Oplossing

Brandveiligheidsinspecties zijn er om de brandveiligheid van een gebouw op het vereiste niveau te brengen en te houden. Tussentijdse verbouwingen, onderhoudswerkzaamheden, maar ook wijzigingen in de wetgeving kunnen invloed hebben op de genomen maatregelen.

Om zowel onder- als overbeveiliging te voorkomen, stopt onze begeleiding niet bij de brandveiligheidsinspectie zelf. Aanwezig spiegeldraadglas tussen brandcompartimenten moet altijd worden vervangen. We tonen aan of het daadwerkelijk noodzakelijk is om de beglazing te vervangen naar brandwerende beglazing. Bij een ongunstig resultaat onderzoeken we opties welke gelijkwaardigheden het vereiste brandveiligheidsniveau borgen, met uiteraard oog voor het gehele kostenaspect.

De BO-berekening maakt inzichtelijk waar een gebouweigenaar staat wat betreft de situatie(s) en de geldende eisen. Een waardevolle methode die regie biedt over de huidige wettelijke eisen en de te nemen brandveiligheidsmaatregelen.

Meer weten? Jesse Munnik staat u graag te woord wat voor u de mogelijkheden zijn om te onderzoeken. Jesse is te bereiken via j.munnik@munnikbrandadvies.nl of 0598- 39 59 79.