Rookmelders redden levens!

Oktober is de maand van campagnes en jaarlijks de maand van de Nationale Brandpreventieweken. De campagne van de Nationale Brandpreventieweken heeft dit jaar wederom de focus op rookdetectie met als thema ‘Rookmelders redden levens’. Het kan niet treffender; bij een brand is juist de rook een groter gevaar voor de aanwezigen in een woning of gebouw dan het vuur zelf. Van de brandslachtoffers is namelijk 95% niet slachtoffer van de vlammen, maar van de gassen die tijdens een brand vrijkomen. Daarnaast is ca 70% van deze slachtoffers ’s nachts in de slaap verrast door rook doordat het reukorgaan tijdens de slaap niet actief waarneemt. Hierdoor worden mensen pas (te) laat wakker en verliezen ze kostbare vluchttijd. Voor nieuwbouw zijn sinds 2003 in de vluchtroutes van woningen rookmelders verplicht. Per 1 juli 2022 geldt dit eindelijk ook voor de bestaande bouw. Een goede stap in de juiste vluchtrichting, maar er kan zó veel meer! Een standaard rookmelder bij wet regelen is fantastisch, maar niet voldoende voor een brandveilig leven.

Risicogestuurde brandveiligheid

Het huidige Bouwbesluit stelt alleen rookmelders verplicht in nieuwbouwwoningen en renovatieprojecten. De opvolger van het Bouwbesluit, het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) gaat voortvarend van start door ook voor de bestaande bouw de  rookmelders te verplichten. Hierdoor is het voor elke woning in Nederland vanaf 1 juli 2022 verplicht om rookmelders op te hangen in vluchtroutes. Praktijksituaties wijzen echter vaak uit dat er niet aangesloten rookmelders aangetroffen worden of rookmelders met lege batterijen. Bedenk daarbij dat bij fatale woningbranden ouderen en verminderd zelfredzame mensen oververtegenwoordigd zijn, waardoor voor deze kwetsbare groep mensen aanvullende maatregelen nodig zijn voor een brandveilig leven. Met aanvullende maatregelen bedoelen we risicogestuurde brandveiligheid, welke naar verwachting een sterke opmars zal maken om ook verminderd zelfredzame mensen een brandveilig thuis te bieden. Bewustwording van de mogelijkheden is daar een eerste stap in naast de ontwikkeling van risicogestuurde brandveiligheid. Dit kan bijvoorbeeld worden ingevuld door slimme rookmelders die gekoppeld en uitgebreid kunnen worden met de nieuwste technologische ontwikkelingen.

Slimme rookmelders en mogelijkheden

Mensen met een auditieve beperking kunnen gebruik maken van rookmelders met een visueel alarm én een akoestisch signaal of zelfs een combinatie met een trilmat onder het kussen zodra er rook gedetecteerd wordt. Lampen kunnen aangesloten worden op slimme rookmelders waardoor deze gaan knipperen bij een rookdetectie of elektrische apparaten in de nabije omgeving afsluiten van netstroom. De ontwikkelingen gaan razendsnel. Niet alleen met slimme technologie in huis maar ook middels apps om bijvoorbeeld buren en familie te informeren. Waar het in basis om gaat, is de bewustwording van de risico’s van rook- en brandontwikkeling en de mogelijkheden om veilig en snel te kunnen vluchten. De verplichting vanuit het Bbl voor rookmelders in bestaande bouw, zal een eerste aanzet zijn tot gedragsverandering om de juiste rookmelders op te hangen op de juiste plekken in woningen. 

Topprioriteit

Dat rookmelders topprioriteit hebben als het op een tijdige ontvluchting aankomt is voor iedereen die zich verplaatst in de gevolgen van rookontwikkeling en branduitbreiding helder. Nu nog de vertaalslag richting de praktijk, zodat iedereen van jong tot oud, van zelfredzaam tot hulpbehoevend kan vertrouwen op een brandveilig leven. Het aankomend Bbl geeft hierbij de eerste aanzet om per 1 juli 2022 alle woningen in Nederland uitgerust te hebben met rookdetectie in de vluchtwegen. Als preventist en brandveiligheidsadviseur gaat ons hart hiervan minstens een slag sneller kloppen en dragen wij graag bij aan bewustwording en brandveilige gedragsverandering. Kostbare levens worden door risicogericht te detecteren beschermd; rookmelders redden levens!