PvE Brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie

Onafhankelijkheid

Als onafhankelijk en gecertificeerd adviesbureau, begeleiden wij de nieuwbouw, aanpassing en certificering van verschillende brandveiligheidsinstallaties. Twee van deze installaties zijn de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie. Om te komen tot een gecertificeerde installatie speelt het Programma van Eisen (PvE ) een centrale rol. PvE’s opgesteld door een onafhankelijke adviseur, hebben als voordeel, dat er geen relatie is tussen de leveringsomvang en degene die de eisen vaststelt.

PvE als uitgangspunt voor de installatie
Brandmeldcentrale

Kwaliteit

Door de wijziging van de certificeringsregeling voor brandmeldinstallaties, is het niet meer vereist om aantoonbaar gekwalificeerd te zijn. Het is dus mogelijk om onoordeelkundig deze documenten te maken. Als Munnik Brandadvies BV vinden wij dat we wel aantoonbare kwaliteit moeten leveren. Dit houdt in dat de medewerkers die deze PvE’s schrijven, projecteringsdeskundige moeten zijn met daarbij horende diploma’s en daarbij aantoonbare kwaliteit.

Daarbij kunnen wij ook niet-standaard situaties zoals bijvoorbeeld cleanrooms, ruimten met hoge vervuilingsgraad, computervloeren en als aansturing van brandblusinstallaties ontwerpen. Hierbij maken we regelmatig gebruik van buitenlandse normen zoals bijvoorbeeld NFPA72 of VDS 2095, als de Nederlandse normering ongeschikt is of minder passend voor uw situatie.

Vereenvoudiging proces PvE

Door het proces van het maken van deze PvE’s te vereenvoudigen, hebben we de kosten voor het maken van een PvE kunnen verlagen en bieden wij die momenteel aan vanaf 650, –, exclusief B.T.W. Ook met uitgebreidere begeleiding zoals het maken van werkomschrijvingen, projecteringen, aanbestedingen en bestekken ondersteunen wij u desgevraagd.

Voor een uitgebreide omschrijving van mogelijke werkzaamheden en wat wij daarin voor u betekenen, kunt u contact opnemen met ons bureau.