Samenvoegen bestaande bouw Boterdiep Groningen

Een diversiteit aan gevels van verschillende gebouwen geven het Boterdiep in Groningen een speels karakter. Gelegen op loopafstand van het centrum worden 3 percelen samengevoegd tot één bouwproject. In totaliteit omvat het project 6 bouwblokken met 4 tot 5 bouwlagen: de begane grond wordt een commerciële plint en op de bovenliggende bouwlagen komen 21 appartementen. Opdrachtgever dhr. Jarno Broekhuis van bouwkundig ingenieursbureau DECIDE, eveneens uit Groningen, heeft Munnik Brandadvies gevraagd om de vereiste brandwerende voorzieningen in kaart te brengen voor de aanvraag van de omgevingsvergunning voor bouwen.

SO schetsontwerpfase

Elk gerealiseerd project start met een schetsontwerpfase (SO-fase). Doordat er in deze eerste SO-fase keuzes gemaakt worden die het fundament vormen van het project, is in een vroeg stadium de betrokkenheid van een brandveiligheidsadviseur  voor de opdrachtgever bijzonder efficiënt. Wensen en ideeën voor nu en eventueel in de toekomst worden besproken, waarna de adviseur in kaart brengt welke brandveiligheidsmaatregelen moeten worden toegepast. Denk hierbij aan het bouwkundige-, installatietechnische- en organisatorische maatregelenpakket, die per gebruiksfunctie verschillend zijn  en getoetst worden aan het Bouwbesluit. Er zijn qua maatregelen meerdere wegen naar Rome. Elk met elk hun eigen route en kostenplaatje, maar wel met dezelfde bestemming; een optimaal brandveiligheidsniveau. Des te eerder een adviseur integraal mee kan denken, des te efficiënter wordt de route.

Kostenreducerend ontwerpen

Voor het project aan het Boterdiep is gelijk vanaf het schetsontwerp meegedacht met de opdrachtgever. Dit heeft geresulteerd in een forse reducering van de ontwerp- en bouwkosten en een efficiënter gebruik van het pand. De ontvluchting van de appartementen is geoptimaliseerd door een juiste bepaling van de trappen, waardoor aanpandige gevels niet brandwerend hoeven worden uitgevoerd. De ontvluchting voor de commerciële plint is aangepast, waardoor nu een hogere capacaciteit toegestaan is. Als laatste is door een lichte bouwkundige ingreep brandwerend glas in de gevelopeningen niet meer vereist, wat resulteert in een grote financiële meevaller voor de gebouweigenaar.

Meerwaarde adviseur

De bovenstaande voorbeelden geven in een notendop weer wat mogelijk is om het maximale resultaat te behalen. Had onze opdrachtgever ons later in het stadium betrokken, dan was het bouwkundig  niet meer mogelijk om zonder sloopwerk en onvoorziene uitgaven dit gerealiseerde voordeel te behalen. De panden aan het Boterdiep hebben hun definitief ontwerp gekregen en worden momenteel verbouwd om de komende jaren haar gebruikers en bewoners brandveilig te laten genieten. Samenwerken vanaf de tekentafel tot aan de oplevering levert een absolute meerwaarde, die wij als adviseur graag neerzetten!

Meer weten over dit onderwerp of benieuwd wat wij voor uw vastgoed kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact op met info@munnikbrandadvies.nl of 0598 39 59 79.