Ganzevoortsingel Groningen

Woningstichting Patrimonium bezit diverse woningen aan de Ganzevoortsingel te Groningen. Het betreffen geschakelde woningen met hun oorsprong begin 1900. In de loop der tijd zijn de woningen aangepast voor dubbele bewoning met boven en onder een woning en elk een eigen toegang. Drie panden van woningstichting Patrimonium worden aan de Ganzevoortsingel voor de helft verkocht. Tijdens de renovatie die Bouwservice Boekema voor Patrimonium uitvoert, ontstonden vraagtekens rondom de brandveiligheid. Ongeacht of meerdere geschakelde woningen al dan niet van dezelfde eigenaar zijn, dient elke woning te voldoen aan de brandoverslag en doorslageisen vanuit het Bouwbesluit. De doelstelling hiervan is om slachtoffers te vermijden maar ook schade aan andermans eigendom te voorkomen. In de binnenstad kan het beheersbaar houden van een brand een behoorlijke uitdaging zijn door de aanwezigheid van nauwe straatjes en veel geschakelde bebouwing. Laten de woningen aan de Ganzevoortsingel nu net in deze uitdagende locatie ligging…

Bestaande bouw

Inzicht krijgen in het brandveiligheidsniveau start altijd met een brandveiligheidsinspectie. Hierbij worden brandscheidingen, schachten en doorvoeringen gecontroleerd, maar ook constructieonderdelen als wanden, vloeren en plafonds. Voor deze constructie (onderdelen) gelden er eisen met betrekking tot de brandwerendheid. De stelregel vanuit het Bouwbesluit is dat bij bestaande bouwwerken een brandscheiding niet binnen 20 minuten mag bezwijken. Is constructief alles op orde, dan kan een verkeerde montage van brandwerend plaatmateriaal of brandwerende maatregelen alsnog een zwakke schakel vormen. De juiste maatregel(en) en/of verwerking wordt bij elke woning gecontroleerd en eventueel aanvullend geadviseerd. Een bewustwordingsreis van brandveiligheid waarbij de toepassingen mede het brandveiligheidsniveau borgen.

Stralingsflux

De straten rondom maar ook de Ganzevoortsingel zelf kenmerken zich door smalle doorgangen waardoor brandoverslag op de loer ligt. Om te voorkomen dat bij een uitslaande brand een tegenovergelegen woning aangestoken wordt (brandoverslag), wordt de stralingsintensiteit bij brand per woning berekend. De kans op brandoverslag wordt met de rekenmethode vanuit de NEN 6068 bepaald in combinatie met een simulatiemodel waarmee de stralingsintensiteit van gevelopeningen van mogelijke brandruimten wordt berekend. Dit wordt op zowel verticale trajecten (bovenverdieping) als horizontale trajecten (tegenoverliggende woningen) toegepast, zodat het model aantoont tot welke afstand de hitte van de vlammen een nieuwe brandhaard kunnen ontsteken. Zijn er voldoende gevelopeningen waardoor de intensiteit verdeeld wordt en volgt uit de berekening dat de stralingsintensiteit minder dan  15kW/m² bedraagt, dan zijn er geen aanvullende brandwerende maatregelen nodig en spreken we van voldoende weerstand tegen brandoverslag. Indien er weinig of kleine gevelopeningen zijn, dan kan de stralingsflux hoger uitvallen waardoor brandwerende maatregelen vereist zijn. Los van de gevelopeningen moet de afstand vanaf de voorgevel tot het hart van de weg minimaal 6 meter bedragen. Wordt deze afstand niet gehaald dan is er alsnog kans op horizontale brandoverslag. 

Nieuwe buren

Iedereen heeft het recht om zich niet alleen brandveilig te voelen, maar ook om brandveilig te zijn en zeker in je eigen thuis! Woningstichting Patrimonium maakt voor zijn huurders en nieuwe bewoners veiligheid inzichtelijk. Van een simulatie tot een veilige praktijksituatie, het is een uitkomst die voor ieder winst biedt. Voor de woningeigenaar in kosten maar bovenal voor de bewoners in veiligheid!