De Oosterpoort, Groningen

De Oosterpoort is een drukbezocht cultuurcentrum in Groningen. In het gebouw zijn diverse zalen waar onder meer concerten plaatsvinden, met daarnaast een kantoorgedeelte. Het gehele gebouw biedt plaats aan ca. 1700 personen.

Brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie
Van de aanwezige brandmeldinstallatie (BMI) en ontruimingsalarminstallatie (OAI) was de technische levensduur verstreken. Vanwege de omvang (ca. 18.000 m2) en de verwachte hoge kosten van de nieuwe installaties is het project meervoudig onderhands aanbesteed. Munnik Brandadvies werd als specialist ingeschakeld om de gemeente hierin te begeleiden.

Programma van Eisen
Gebouweigenaar gemeente Groningen en de gebruiker De Oosterpoort wilden ongewenste meldingen zoveel mogelijk beperken. Deze hebben namelijk een grote impact op gebruikers en bezoekers. Daarnaast wilde men voor de BHV-organisatie de installatie zo gebruiksvriendelijk mogelijk houden. Uiteraard zonder concessies te doen aan de veiligheid.

Munnik Brandadvies heeft in samenwerking met opdrachtgever, gebruiker en brandweer alle eisen en wensen vastgelegd in een Programma van Eisen (PvE). Aan de hand van dit PvE hebben wij de installaties geprojecteerd op de plattegronden van het complex. Deze documenten dienden als basis bij de aanbesteding van de installaties. In nauwe samenwerking met de gemeente Groningen en De Oosterpoort is het gehele concept vervolgens aanbesteed. Wij hebben deze aanbesteding en het daaropvolgende uitvoeringsproces begeleid.

Integratie
Tijdens gesprekken met de gemeente en de gebruiker werd duidelijk dat De Oosterpoort al stappen had ondernomen om de omroepinstallatie te vervangen. Het bleek uit onderzoek van onze adviseur dat de eigenschappen van de omroepinstallatie grotendeels overeenkwamen met de nieuw aan te leggen ontruimingsinstallatie met gesproken woord. Na onderzoek onzerzijds bleek dat deze omroepinstallatie gecombineerd kon worden met de nieuwe ontruimingsinstallatie. Door beide installaties te integreren vielen de kosten fors lager uit. Investering in een aantal advies-uren leidde voor de opdrachtgever tot een kostenreductie van ca. 20%.

Tijdens dit hele traject konden wij de opdrachtgever ontzorgen. We waren tegelijkertijd kennisbank en vraagbaak, zowel voor opdrachtgever als voor aannemers en onderaannemers. Zo konden wij onze ervaring en kennis inzetten voor een brandveilig cultuurhuis in Groningen.