Circulair kenniscentrum Leeuwarden

Koninklijke Oosterhof Holman en Ekwadraat zijn de initiatiefnemers van het circulaire kenniscentrum op de voormalige vuilstortplaats Schenkenschans te Leeuwarden. Samen met Ingenieursbureau Meijer & Joustra, Friso Bouwgroep en VM Consultancy wordt samengewerkt om een kenniscentrum neer te zetten waar innovaties op het gebied van duurzaamheid en energie tastbaar gemaakt worden. De voormalige vuilstortplaats wordt een creatieve broedplaats voor verschillende bedrijven die ideeën durven te delen, te onderzoeken en te innoveren. Het hoofdkantoor van beide initiatiefnemers krijgt onderdak in het bijzondere gebouw dat ontstaan is op de tekentafel van AchterboschZandman Architecten. Gezien de omvang van het gebouw en de eisen aan de constructie is Munnik Brandadvies gevraagd diverse indelingen te toetsen en de vereiste maatregelen in kaart te brengen. Het toepassen van een toegestane gelijkwaardigheid in de bewaking bleek de sleutel tot succes; het originele ontwerp met één compartiment is hierdoor brandveilig en kostenefficiënt geborgd.

Brandcompartimentering

Doordat het op de vuilstortplaats niet toegestaan is om voor bijvoorbeeld de fundering de diepte in te gaan, bestaat de draagconstructie uit stempelplaten. Het bouwwerk op deze stempelplaten omvat één bouwlaag van meer dan 1000m2. Gezien deze omvang moet de ruimte opgedeeld worden in twee brandcompartimenten, rekening houdende met de hoeveelheid circulaire bouwmaterialen zoals hergebruikt hout. Echter door de stempelplaten zijn de twee compartimenten met elkaar verbonden. Hierdoor is er geen sprake van een constructieve onafhankelijkheid en zal ten tijde van een brand het hoofdcompartiment niet kunnen voldoen aan de brandwerendheidseis van minimaal 30 minuten.

Toegepaste gelijkwaardigheid

In dit bouwplan is het zowel constructief als kostentechnisch ingrijpend om onafhankelijk te compartimenteren. Indien er toch gekozen wordt voor twee brandcompartimenten, volstaat het gebouw te beveiligen met een brandmeldinstallatie met een niet-automatische bewaking. Door te kiezen voor een brandmeldinstallatie met volledige detectie die een beginnende brand vroegtijdig detecteert, mag er gekozen worden voor één brandcompartiment. Het gebouw is zo ontworpen dat op elk punt in het compartiment een vluchtroute begint die voldoet aan de maximale loopafstanden.

Innoveren binnen de grenzen

Deze toegepaste gelijkwaardigheid is in vergelijking met de constructieve aanpassing een kostenreducerende maatregel. Het zorgt voor de gebouweigenaar voor een fors gereduceerde TCO en laat de architect zijn ontwerpvrijheid behouden. Buiten de grenzen denken maar binnen de grenzen uitvoeren is wel heel toepasselijk voor dit gebouw en zijn toekomstige gebruikers, waardoor niets nog in de weg staat om veilig te bouwen aan een duurzame wereld!