Prestatie-eisen volgens het Bouwbesluit​

Prestatie-eisen zijn afgeleid van functionele-eisen en betreffen de minimumeisen waar een bouwconstructie of onderdeel aan moet voldoen. Door deze minimumeisen inzichtelijk te maken wordt gelijk helder welke voorzieningen noodzakelijk zijn om aan het vereiste brandveiligheidsniveau te voldoen.