Ontruimingsplan opstellen en actualisatie

Conform artikel 6.23 lid 6 van het Bouwbesluit 2012, dient een gebruiksfunctie waarin een brandmeldinstallatie vereist is, tevens te zijn voorzien van een ontruimingsplan. Ook wanneer uw organisatie geen brandmeldinstallatie heeft, biedt een ontruimingsplan u handvatten. Het plan geeft onder meer aan hoe het gebouw wordt ontruimd, hoe de communicatie tussen  betrokkenen dient te verlopen, hoe de hulpverleningsdiensten worden opgevangen en wie de leiding heeft. Het door ons opgesteld ontruimingsplan voldoet aan de richtlijnen uit de NEN 8112:2017. We ontwerpen het ontruimingsplan volledig op maat en leveren deze, indien gewenst, aan in een map inclusief geplastificeerde veiligheidsplattegronden en hulpverleningsinformatiekaarten.

Ook voor bestaande ontruimingsplannen bestaat de mogelijkheid deze te actualiseren, zodat ze volledig zijn en voldoen aan de NEN normering.