Ontruimings- en veiligheidsplattegronden

Onderdeel van het ontruimingsplan zijn de ontruimings- en veiligheidsplattegronden. Op deze plattegronden staat de belangrijkste informatie die aanwezige personen dienen te weten in geval van een calamiteit.

De ontruimingsplattegronden zijn duidelijk leesbaar en hangen op duidelijke en zichtbare plaatsen in het gebouw. De veiligheidsplattegronden ondersteunen  het ontruimingsplan. Hierop staan o.a. de brandcompartimenteringen,  de plek van de afsluiters van gas en elektra, de brandweeringangen, blusmiddelen en BHV middelen. De plattegronden en pictogrammen voldoen aan de NEN 1414.
Deze plattegronden verzorgen wij tevens voor organisaties die al in het bezit zijn van een volledig ontruimingsplan.