Munnik Brandadvies

Aantal branden in gezondheidszorg met 55% gestegen

Adviesbureau Munnik geeft richting aan

Als Adviesbureau Munnik vinden wij dat iedereen het recht heeft om brandveilig te zijn. Dat houdt ook in dat je in ziekenhuizen, verpleeg- en/of verzorgingstehuizen veilig zou moeten zijn. Helaas is dat niet altijd zo. Dit volgt onder meer uit de volgende cijfers die door het CBS zijn verzameld. In 2012 zijn het aantal binnenbranden in gezondheidszorginstellingen met maar liefst 55% gestegen.

Het CBS komt met ook andere getallen, waarbij het duidelijk dat er in 2013 meer doden waren te betreuren. Voor de gezondheidszorg geldt in 2012 dat er ruim 1.600 branden waren, waarbij er drie doden te betreuren waren.

Bron: Brandveilig.com

Redenen voor toename aantal branden en kans op slachtoffers

Zoals we in lezingen reeds regelmatig aangeven, zijn er redenen waarom het aantal branden toeneemt en waarom de kans op slachtoffers aan het toenemen is. Dit heeft te maken met onder meer:

 • het niet integraal (BIO-maatregelen) beschouwen van brandveiligheid;
 • toepassen van steeds brandgevaarlijker materialen in het interieur;
 • meer gebruik van brandgevaarlijke materialen in het gebouw;
 • het ontwerpen op het randje van de wetgeving;
 • gebreken en mazen in de bouwregelgeving.

Scootmobiel in de brand

Een aantal zorgpartijen ondersteunen we momenteel met het veilig maken van hun gebouwen en organisatie met behulp van ons 5-stappenplan. Het is een complexe opgave om grotere aantallen gebouwen brandveilig te maken. Alleen een beleidsdocument of een inventarisatie van de gebreken is onvoldoende om het doel, te weten: “Iedereen heeft het recht om brandveilig te zijn” te kunnen garanderen.

Wij helpen organisaties om het brandrisico onder controle te krijgen en te houden.

Teveel gebouwen niet brandveilig

In het Weekblad Facilitair en gebouwbeheer heeft Harrie Munnik een artikel geschreven over brandveiligheid in bestaande gebouwen. Iedereen zou het recht moeten hebben om brandveilig te wonen, werken, recreëren en te sporten. In de praktijk is dit niet zo.

Lees in het artikel Te veel gebouwen niet brandveilig hoe dat aangepakt zou kunnen worden.

Bouwfouten brandveiligheid

Momenteel inspecteren wij honderden gebouwen op brandveiligheidsvoorzieningen. Hierbij komen de inspecteurs veel bijzondere bouwfouten tegen. Op deze pagina zijn een paar voorbeelden van de duizenden items die we tegenkomen.

Deze oplossing met sticker lijkt goed:

01-lijktgoed

Toch even verder kijken:

02-verderkijken

De steenwol is niet aan de bovenzijde van de kabelgoot geplaatst en afgewerkt met coating. Daarnaast liggen de kabels van de brandmeldinstallatie niet specifiek in een zwakstroomcompartiment.

Brandwerende PUR-schuim kan alleen worden toegepast bij  steenachtige materialen en niet om allerlei gaten te dichten. Daarnaast is gele pur niet brandwerend.

03-PUR

Soms zie je sparingen die in het verleden fout zijn afgewerkt, maar die ook nu helemaal zijn losgehaald:

04-vloer

Coating om een PVC-buis lijkt een mooie oplossing, maar is niet brandwerend:

05-coating

Is dit niet een oplossing voor een metalen leiding? Waarom dan een PVC/PE leiding inpakken in steenwol met coating?

06-inpakken

Pur is zo handig!

07-kabelgoot

De Trefkoel, Groningen

Een van de grotere bouwwerken in de stad Groningen helpen wij mee ontwerpen. Dit onder meer samen met Nijestee, Kenk architecten, Trebbe en Ingenieursbureau Wassenaar. In een artikel van Bouwen in het Noorden wordt nader ingegaan op de werkwijze en aanpak van het bouwteam. 

trefkoel-groningen

Branden met modern en antiek meubilair

Door het keuringsinstituut UL is onderzoek verricht naar woningbranden. Hierbij is onder meer de relatie tussen de inrichting van ruimten en het flash-over punt bepaald. Het flash-over punt is het tijdstip, waarop een totale ruimte in de brand staat, omdat de temperatuur in de ruimte zo hoog is, dat alle brandbare materialen in hoge mate brandbare gassen afgeven. Dit kun je in het volgende filmpje goed waarnemen. Ook de verschillen bij diverse typen meubilair zijn goed waar te nemen:

youtube

Modern meubilair met veel schuimkunststoffen en plastic, zorgt voor een veel snellere flash-over. Dit geeft voor mensen in gebouwen hogere risico’s, omdat de tijd om te ontvluchten verkort en de kans op branduitbreiding vergroot. Rookmelders en woningsprinklers beperken duidelijk de risico’s voor bewoners en schade. We zien ook dat deze steeds meer worden toegepast.

Ik ben benieuwd hoe deze veranderingen zich in de statistieken, qua doden en gewonden per 100.000 inwoners en schade door brand, gaan vertalen.

Harrie Munnik

Bouwbesluit 2012 versie 1 juli 2013

Wijzigingen Bouwbesluit 2012 per 1 juli 2013

Met de wijziging worden de artikelen 7 (maatregelen bij ingrijpende renovatie) en 8 (eisen aan technische bouwsystemen) van de herziene EPBD geïmplementeerd.

Ingrijpende renovatie

Het nieuwe voorschrift over de ingrijpende renovatie is opgenomen in artikel 5.6 van het Bouwbesluit 2012. Onder ingrijpende renovatie wordt hier verstaan een renovatie waarbij óf de totale kosten van de renovatie van de gebouwschil of de technische bouwsystemen (installaties) hoger zijn dan 25% van de waarde van het gebouw, exclusief de grond, óf meer dan 25% van de oppervlakte van de gebouwschil wordt gewijzigd en deze wijziging de integrale gebouwschil betreft. Zo’n renovatie moet aan de nieuwbouweisen voldoen. Een voorbeeld van ingrijpende renovatie is wanneer een dak of gevel volledig wordt opengelegd en vernieuwd waardoor de mogelijkheid bestaat om tegelijkertijd isolatie aan te brengen die voldoet aan de nieuwbouweisen.

Technische bouwsystemen

Het nieuwe voorschrift voor technische bouwsystemen is opgenomen in de nieuwe afdeling 6.13 van het Bouwbesluit 2012. Bij vervanging moet een technisch bouwsysteem, zoals een verwarmingsysteem, aan een minimumrendement voldoen.

Met terugwerkende kracht

Beide nieuwe voorschriften zijn verder uitgewerkt in de wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012. De wijziging van het Bouwbesluit 2012 die verband houdt met de inwerkingtreding van de Verordening bouwproducten, is nu in procedure. Het gaat daarbij om aanpassing dan wel schrappen van artikelen die staan in § 1.3 van hoofdstuk 1. De wijziging zal terugwerkende kracht hebben tot 1 juli 2013.

NCP-erkend BMI PvE-opsteller

We zijn trots om te melden dat nu ook op schrift is vastgesteld dat wij NCP-erkend PvE opsteller zijn. Mocht u dus een PvE willen laten opstellen door een onafhankelijk adviesbureau, in plaats van door een branddetectiebedrijf, dan bent u bij ons aan het goede adres.

Onze specialist in brandmeldinstallaties

Ook bij meerdere eisende partijen kunnen wij u nu adviseren.

NCP erkend

Kwaliteit : ISO 9001 en PvE’s BMI

Adviesbureau Munnik heeft de kwaliteit van zijn advieswerkzaamheden al jaren hoog in het vaandel. Om dit helder te kunnen maken en omdat de organisatie groeiende is, lopen er meerdere trajecten rondom kwaliteit. Op dit moment zijn we in de afrondende fase van:

 • ISO 9001:2008
 • Erkend PvE-opsteller Brandmeldinstallaties

De audits in deze trajecten zijn uitgevoerd en de laatste restpunten worden momenteel aangescherpt. Wij verklaren met trots dat we vanaf juni:

 • werken volgens een ISO9001:2008 kwaliteitssysteem
 • gecertificeerde Programma’s van eisen schrijven voor brandmeldinstallaties, als erkend PvE-opsteller.

Momenteel zijn we ook op andere onderdelen gestart met het kwalificeren van werkzaamheden, die we al lange tijd op kwaliteitsniveau uitvoeren, maar waarvan we dit willen bevestigen in certificaten.

Adviesbureau Munnik aan de slag bij Welbions Hengelo

Momenteel  voeren wij bij Welbions te Hengelo een groot aantal inspecties uit bij een gedeelte van hun woningbestand. Het volgende artikel verscheen hierover op hun website: Welbions start controle brandveiligheid in flatwoningen en appartementen.

Presentatie Inforum 2013

Op 25 april 2013 heeft het Inforum 2013 op ons kantoor plaatsgevonden. Hierbij zijn de volgende onderwerpen ter sprake gekomen:

 1. Verantwoordelijkheden bij brand
 2. Wijzigingen Bouwbesluit 2012 per 1 maart 2013
 3. Rechtens verkregen niveau
 4. Is het Bouwbesluit 2013 voldoende?

Bekijk de presentatie van het Inforum.