Munnik Brandadvies

Lezing Bouwen met Brandstof

 

Op 20 en 21 november 2018 zal Harrie Munnik een lezing geven over Bouwen met Brandstof op het Nationaal Congres Brandpreventie te Echteld. Onderwerpen die aan de orde komen:

  • Nieuwe (duurzame) bouwmaterialen en hun brandgedrag
  • Brandgedrag van samengestelde producten
  • Brandklasses en materialisering
  • Effect vlamvertragers in combinatie met samengestelde materialen

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaarten zijn te bestellen via www.congres-brandpreventie.nl of via info@munnikbrandadvies.nl

 

 

Woonzorgcomplex Spectrum

Afgelopen juni werd de nieuwbouw op de locatie van voormalig verzorgingstehuis Wester Es in Beilen officieel geopend. Daarbij werd ook de nieuwe naam onthuld: Spectrum. Met de nieuwbouw is het verzorgingstehuis getransformeerd naar een modern woonzorgcomplex. Verschillende bedrijven hebben hun bijdrage aan Spectrum mogen leveren. Wij hebben ons mogen buigen over de brandveiligheid van Spectrum, waar Bouwen in het Noorden een mooi artikel over heeft geplaatst.

Voor het gehele artikel: Noorden 87 05. Woonzorgcentrum Wester Es

Najaarsopleiding Brandpreventiedeskundige 1 gestart!

Start BPD1

Vol enthousiasme zijn gisteren de cursisten gestart met de modulaire opleiding tot brandpreventiedeskundige 1! Door deze groepsgrootte kan er, indien noodzakelijk, meer individueel aandacht gegeven worden om na drie gevolgde modules klaar te zijn voor het uiteindelijke examen. Romke, Harm, Willem, Jaap en Jesse, wij wensen jullie veel succes en vooral plezier toe tijdens de komende lessen!

Bouwen met brandstof

Met name door de noodzakelijk CO2-reductie wordt er momenteel steeds vaker gebouwd met brandbare stoffen. Naast de brandbare houtskeletbouw zijn ook isolatiematerialen brandbaar. Met isolatiematerialen zoals gemodificeerd EPS/PIR of PUR kunnen de vereiste isolatiewaarden op een relatief goedkope wijze worden gerealiseerd. Regelmatig komen er nieuwe producten beschikbaar. Zo zijn er lichte renovatievloeren die bestaan uit EPS-vloeren, ingepakt in hout- of gipsbeplating. Of renovatiedaken die op relatief goedkope wijze de isolatiewaarde van daken verhogen. Ook bij aardbevingsbestendig bouwen worden vaak relatief lichte materialen toegepast. We zullen ons moeten afvragen of we met het gebruik van deze materialen – waar het gaat om brandveiligheid – de juiste keuzes maken. Verder lezen…

Checklist brandveiligheid studentenhuisvesting

Veel studentenhuisvestingen onveilig

Na je studiekeuze sta je voor een volgend belangrijk besluit; waar ga je wonen tijdens je studie? Elk jaar weer barst de run op een perfect studentenplekje los, maar waar moet je huisvesting precies aan voldoen wil deze – naast perfect – vooral brandveilig zijn? Onderzoek van de brandweer Groningen wijst uit dat de brandveiligheid in studentenhuizen vaak te wensen over laat.

De gemiddelde student ziet het nut niet in van brandveilige maatregelen en onderschat daarmee de gevaren van brand. Munnik Brandadvies heeft voor een aantal professionele verhuurders onderzoeken gedaan aan studentenhuizen en het resultaat sluit helaas aan bij de bevindingen van de brandweer Groningen. Brandgevaarlijk gedrag, gebruik van brandbare materialen o.a. ter decoratie en gebarricadeerde vluchtwegen zijn (te) vaak aangetroffen. Ook zijn er risico’s door bouwkundige gebreken en/of het ontbreken van noodzakelijke installaties. Om meer bewustwording onder studenten (en ouders) te creëren, hebben wij een checklist opgesteld waardoor studenten/ouders zelf kunnen checken hoe het met de brandveiligheid is gesteld. Via onderstaande link is de checklist te downloaden:

https://munnikbrandadvies.nl/wp-content/uploads/2014/03/20140310_checklist_brandveiligheid_AM_NL.pdf

https://munnikbrandadvies.nl/wp-content/uploads/2014/03/20140310_checklist_brandveiligheid_AM_EN.pdf

Bij 5 of meer niet zelf te verhelpen punten dien je contact op te nemen met je verhuurder, zodat uiteraard de onveilige situatie aangepakt wordt. Mocht je vragen hebben over de brandveiligheid van een studentenhuis waar je woont of op het oog hebt om te gaan wonen, zijn we altijd bereikbaar via info@munnikbrandadvies.nl of bel; 0598-39 59 79

 

 

 

Het Kwadraat Groningen

Het oude pand van het Dagblad van het Noorden aan de Lübeckweg in Groningen wordt getransformeerd naar een verzamelcomplex waarin grote en kleine ondernemingen – start-ups, scale-ups en grown-ups – bedrijfsruimte kunnen huren. Vanwege een nieuwe indeling en inrichting moest de brandveiligheid van dit volledig gesprinklerde gebouw opnieuw tegen het licht worden gehouden. In opdracht van ontwikkelaar Vastgoed Groningen (nu Solide Vastgoedbeheer) stelden we een algeheel brandveiligheidsplan op.

Sprinkler

Het kantoorgebouw heeft een vloeroppervlak van meer dan vijftienduizend vierkante meter. Dankzij het sprinklersysteem was het mogelijk om het interieurontwerp van het gebouw zeer open te houden, precies zoals architect Gerko Kuil van Team 4 Architecten dat ook voor ogen had. Het sprinklersysteem geldt als gelijkwaardige oplossing voor alle brandscheidingen. Het opgestelde UPD (uitgangspuntendocument) dient als basis voor het ontwerp, de aanleg, de instandhouding en de certificering van de sprinklerinstallatie. Certificering is een verplichting wanneer, zoals in dit geval, de sprinklerinstallatie als gelijkwaardigheid dient.

Warmteopbouw

Voor de gewenste ‘industriële look’ zijn alle verlaagde plafonds verwijderd. Volgens voorschrift dienen sprinklers tussen de 7,5 en 15 cm van het plafond te worden gemonteerd. Indien dit in incidentele gevallen niet mogelijk is, mogen afstanden van 30 of 45 cm worden gehanteerd. Dit is afhankelijk van de opbouw van het plafond; deze optie is hier toegepast omdat na verwijdering van het verlaagde plafond de afstand tot het plafond te groot zou worden. Bij brand vindt warmteopbouw plaats vanaf het plafond. Naarmate de afstand tussen dit plafond en de sprinklers groter is, duurt het langer tot ze in werking treden en kan een brand zich dus over een groter oppervlak uitbreiden. Het systeem zou door te grote warmteopbouw op te veel plaatsen geactiveerd kunnen worden. Sprinklers gaan dan af op plaatsen waar dat niet nodig is – met als gevolg dat de pompen niet voldoende water kunnen aanvoeren. Na het nodige meet- en rekenwerk bleek het mogelijk om met een aangepaste stand van de sprinklerkoppen het bestaande leidingwerk te behouden. Het geheel voldoet daarmee aan de wettelijke brandveiligheidseisen.

Besparing

De instandhouding van het sprinklersysteem gaf een behoorlijke besparing op de kosten. Ook op andere onderdelen van de brandveiligheid konden we een bijdrage leveren aan de kostenefficiëntie. Zo hebben we onder meer bij de brandmeldinstallatie in kaart gebracht wat er aan bekabeling in componenten behouden kon blijven. Door niet álles te laten vervangen, scheelde dat enkele honderden meters aan bekabeling. Verder hebben we voor de ontruimingsalarminstallatie binnen de geldende voorschriften een optimaal ontwerp gemaakt. Hier hebben we een gelijkwaardige oplossing toegepast: voor de ontruimingsalarminstallatie is de bestaande installatie uitgebreid. Dit type installatie kon in afwijking met de voorschriften worden toegepast doordat de aanwezige vluchtwegen, in combinatie met de sprinklerinstallatie, langer bruikbaar blijven.

Borging

Omdat het gebouw nog niet volledig uitontwikkeld en bezet is, zal de inrichting de komende jaren nog met enige regelmaat worden aangepast. Vanuit Munnik kunnen we de brandveiligheid waarborgen door bij aanpassingen het brandveiligheidsplan opnieuw te onder de loep te nemen en zo nodig aan te passen.

Hebt u naar aanleiding van dit verhaal vragen? Of wilt u dat wij ook naar uw gebouw of ontwerp kijken, mail gerust naar info@munnikbrandadvies.nl of bel (0598) 39 59 79.

 

45 appartementen De Jakobijn, Groningen

 

Het Ebbingekwartier in Groningen krijgt met de realisering van appartementencomplex De Jakobijn aan het Boterdiep, direct gelegen naast The Student Hotel, steeds meer gestalte. Bouwbedrijf Plegt-Vos Noord bouwde het complex niet alleen, maar ontwikkelde het samen met vastgoedontwikkelaar Mensenborgh en AAS. VM Consultancy als installatieadviseur en Munnik Brandadvies waren vanaf de start bij het ontwerpproces betrokken. Lees verder:

Noorden 86 07. 45 appartementen de Jakobijn

Mogen wij voorstellen; onze nieuwe medewerker Gosse Boon!

 

Gosse Boon

Gosse Boon neemt niet alleen genoegen met de eisen van het bouwbesluit, hij combineert dit met de mate van brandveiligheid die gewenst wordt door zijn opdrachtgever. Als sprinklerspecialist met elektrotechnische achtergrond waarin brandmeldinstallatie- en sprinklertechniek zijn voorkeur genieten, kent hij de wettelijke grenzen en speelt binnen deze kaders met verrassende oplossingen.  Zijn creatieve kijk op brandveilige maatregelen zorgt voor meer bewustwording en vrijheid in keuzes, met inachtneming van de belangen van de gebruiker/eigenaar en bijvoorbeeld bedrijfscontinuïteit. Vakkennis gecombineerd met motivatie en creativiteit, maken Gosse tot een out of the box denkende adviseur die zich graag inzet voor maatwerkoplossingen.

EMG Faktors, Groningen

EMG Faktors, Groningen

 

Het voormalige graanpakhuis van EMG Faktors (Elevator Maatschappij Groningen) aan het Eemskanaal in Groningen wordt getransformeerd naar een complex met 43 zelfstandige studio’s van elk veertig vierkante meter. De silo was tot 2015 in gebruik als poppodium. Na een brand is het monumentale pand vlak bij de Berlagebrug niet meer in gebruik geweest.

Verder lezen…

Blog Joachim Tiel Groenestege: Brandveiligheid zit ‘m ook in details

Bij brandveiligheid denk je al gauw aan materiaalgebruik. Hout brandt sneller dan steen, brandend kunststof wordt vloeibaar en veroorzaakt veel rook, gips en steen branden niet. Wij weten echter dat brandgevaar ook in kleine hoekjes kan schuilen: detaillering is een belangrijke factor bij het realiseren van een brandveilig gebouw.

Verder lezen…