Munnik Brandadvies

Scheepvaarthuis, Amsterdam

 

Het Scheepvaarthuis in Amsterdam is een monumentaal Unesco-gebouw. De Amrâth Hotelgroep transformeerde het kantoorgebouw naar een vijfsterren Grand Hotel. De hotelgroep benaderde Munnik Brandadvies al vaker vanwege de aanpak en de oplossingen die wij bieden. Wij kunnen bovendien de klant ontzorgen door onze ervaring met brandveiligheidsvergunningen voor historische panden. Verder lezen…

Brandveiligheid is een ‘hot’ item

Nederlanders scoren slecht op brandveiligheid

Nederlanders scoren slecht op brandveiligheid
 
Meer dan de helft (53%) van de Nederlandse huishoudens, ongeveer 4 miljoen¹, heeft geen vluchtroute. Alarmerend omdat 45% van de geïnstalleerde rookmelders niet blijkt te werken.

  • 4 op de 5 (84%) test zijn rookmelder niet minstens één keer per maand en 15% geeft toe nooit te testen.
  • 86% denkt meer dan 5 minuten te hebben om spullen te pakken en de kamer te ontvluchten, terwijl je in de praktijk minder dan 5 minuten hebt.
  • 70% heeft geen koolmonoxidemelder in huis hangen, terwijl vergiftiging nog steeds veel voorkomt.

Verder lezen…

Station Assen

Het oude station in Assen gaat zijn laatste tijd in. Na ladingen treinen, bussen en reizigers te hebben ontvangen zal in 2016 begonnen worden met de sloop van het huidige station. Architectencombinatie Powerhouse Company/ De Zwarte Hond zijn de ontwerpers van het nieuwe stationsgebouw en stationsgebied van Assen.

Kenmerkend voor het nieuwe station is de grote markante driehoekige houten overkapping van luifels. Doordat de luifels zelfs óver de perrons hangen, geven ze de bezoeker een warme welkome uitstraling. Naast het gebruik van stalen staanders is er voor het hele gebouw gekozen om gebruik te maken van veel hout en natuurlijke materialen. Hierdoor krijgt het station een ‘zachte en natuurlijke uitstraling’. Om dit prachtig bouwwerk en zijn bezoekers te beschermen, heeft Gemeente Assen Munnik Brandadvies B.V. gevraagd zich over de brandveiligheid te ontfermen. Verder lezen…

Nooduitgang, alleen bij nood!

Nooduitgang

Een automatisch ontgrendelende vluchtdeur als nooduitgang is zóóóveel makkelijker….

Deelname rondetafel gesprek, editie 77 Bouwen in het Noorden

Rondetafel gesprek: ‘Erken elkaars talenten, samen bereik je meer’
Maart 2015, 7 deelnemers schuiven aan de tafel om ieder hun eigen bedrijf te vertegenwoordigen, waaronder ook Jacqueline ter Veld van Munnik Brandadvies. De centrale vraag die elk krijg voorgelegd is tijdens dit rondetafel gesprek ‘Marktwerking en concurrentie of samenwerking?’

Op deze vraag komt een prachtig gesprek op gang, waar ieder de ruimte krijgt om zijn of haar visie te belichten. Als grote gemene deler komt heel sterk de horizontale samenwerking naar voren. Erken elkaars talenten en benut elkaars talenten. Bijgevoegd het volledige artikel, zoals geplaatst in het vakblad ‘Bouwen in het Noorden’. Verder lezen…

Munnik Brandadvies aanwezig tijdens de Kennisdagen Facilitair management & Gebouwbeheer

Uw gebouw voldoet niet aan Bouwbesluit
In Nederland moet bestaande bouw voldoen aan de bouwregelgeving. Dit houdt onder meer in dat moet worden voldaan aan het vangnetniveau bestaande bouw van het huidige Bouwbesluit. Een groot gedeelte van de gebouwen voldoet daar niet aan. Toch zijn er grote verschillen in risico’s. Munnik Brandadvies heeft een methode opgesteld om met name de meerjarenonderhoudsplanningen risico gestuurd te vullen. Dit voorkomt dat er gewerkt wordt aan gebouwen die relatief veilig zijn en dat zeer onveilige gebouwen onveilig blijven. Hoe dit in zijn werk gaat, laat Harrie Munnik tijdens een 2 uur durende interactieve cursus zien tijdens de Kennisdagen Facilitair & Gebouwbeheer in de ReeHorst te Ede. Er zijn verspreid over de dag 3 tijdstippen om deel te nemen aan een cursus. Verder lezen…

Eigenaar Woonzorg: Seniorenlat Nijmegen voldeed aan eisen

De brand in de seniorenflat aan de O.C.Huismanstraat in Nijmegen kostte aan 4 bewoners het leven. Het is precies een maand geleden dat de brand ontstond. Eigenaar Woonzorg liet brandveiligheidexperts onderzoek doen na de brand die in een cafetaria onder het complex begon. Afgelopen week presenteerde de gemeente Nijmegen een rapport met uitkomsten naar aanleiding van de brand. Daarin staat dat de flat en de cafetaria, voldeden aan alle brandweervoorschriften ten tijde van oplevering. Wel kwamen een aantal zaken aan het licht die tijdens de oplevering in 1995 niet verplicht waren, maar tegenwoordig wél verplicht zijn. Zo kwam één van de drie vluchtroutes niet uit op het maaiveld, het straatniveau, maar stopte in dit geval de vluchttrap op de 1e verdieping. Daarnaast bleken een aantal rookwerende deuren in het complex niet brandveilig te zijn, waardoor de rook zich verspreidde door het hele gebouw. Verder lezen…

CCV-inspectieschema-2011

Per 1 januari van dit jaar is de Regeling Brandmeldinstallaties 2002 komen te vervallen. Daarvoor in de plaats is het CCV-inspectieschema-2011 in werking getreden. Iedere gecertificeerde brandmeldinstallatie dient dan ook volgens het Bouwbesluit voorzien te worden van een inspectiecertificaat volgens de nieuwe inspectieschema’s 2011.

Als gebouweigenaar van een gebouw waarin een gecertificeerde brandmeldinstallatie vereist is, krijgt u hier mee te maken. Maar wat heeft dit voor gevolgen voor uw organisatie? Kan dezelfde procedure als voorheen gehanteerd worden? Wat betekent het voor de kosten? En wat heeft dit voor gevolgen voor de daadwerkelijke installatie, voldoet deze nog wel? Hoe lang is het nieuwe certificaat geldig? Verder lezen…

NASA maakt “kwallen van vuur”

Vuur gedraagt zich in de ruimte totaal anders dan op aarde. Wanneer wij op aarde een kampvuurtje stoken, stijgen de warme gassen op. Deze gassen drijven verbrandingsproducten van het vuur weg en trekken zuurstof naar het vuur toe. In de ruimte worden ook de verbrandingsproducten weggedreven en wordt het zuurstof ook naar het vuur getrokken, maar deze processen verlopen zo’n 100 keer langzamer dan op aarde. Ook de vlammen zijn anders: ze hebben een lagere temperatuur en verbruiken minder zuurstof. Met andere woorden; wanneer in een ruimteschip brand uit breekt, wat voor astronauten een zaak van leven of dood betekent, moeten de producten die vuur doven in grotere concentraties voorradig zijn.

druppelBrandende druppel

606749main_FLEXapp_XLOnderzoeksruimte

Om de verbranding in de ruimte te bestuderen, worden kleine druppeltjes heptaan of methanol in een speciaal ontworpen onderzoeksruimte ontstoken. Op het korte filmpje is te zien hoe minuscule druppeltjes brandstof als “kwallen van vuur” bolvormig uitbranden. In sommige gevallen blijft de heptaan of methanol verbranden, ook al zijn er geen vlammen meer. Dit laatste is op dit moment nog niet verklaarbaar.

https://vine.co/v/MLMQgeFgUhO

 

Uitkomsten onderzoek

Met het experiment aan boord van het ruimtestation ISS wil NASA meer te weten komen over hoe snel brandstof brandt, hoe roet wordt gevormd en hoe verschillende mixen van brandstof branden.

Met de uitkomsten kan het brandstofgebruik van ruimteschepen in de toekomst efficiënter en veiliger worden. Op aarde kan de informatie worden gebruikt om efficiënter gebruik te kunnen maken van vloeibare brandstoffen en hoe minder fijnstof vrij te laten komen bij de verbranding van brandstof.

Bronnen:

  • Reid Wiseman twitter
  • Scientias.nl
  •  NASA

 

 

 

Verwachte toename branddoden treft ouderen

Door de vergrijzing en de trend om langer zelfstandig te blijven wonen, zal het aantal ouderen dat overlijdt door brand flink toenemen. Als er nu geen actie ondernemen wordt, zal in 2030 bijna 50 procent van alle doden door woningbrand boven de 65 zijn. Bron: Brandveilig.com november 2014

Vergrijzing

Ouderen lopen een groter risico een woningbrand niet te overleven. Vergeleken met mensen onder de 65 jaar is de overlijdenskans 2,6 keer zo groot. Op dit moment kennen we gemiddeld 48 doden per jaar door woningbranden, waarvan 31 procent 65 jaar of ouder is. Bij ongewijzigd beleid zal de verwachting zijn dat in 2030 stijgt naar 47 procent. Dat is een toename van 80 procent van het aantal doden onder ouderen en een toename van 19 procent op het totaal aantal doden bij woningbranden.

Op 15 april 2014 werd het nieuws gedomineerd door serviceflat Het Lichtpunt uit Rotterdam. Een relatief kleine brand veroorzaakte daar grote schade. Veel bewoners moesten de nacht doorbrengen bij familie. Zeventien van hen belandden in het ziekenhuis omdat zij te veel rook hadden binnengekregen.

Hoe bescherm je ouderen tegen brand?

Het blijkt uit onderzoeken in de Verenigde Staten en Engeland: er is nog nooit iemand door brand om het leven gekomen in een ruimte met een sprinklerinstallatie met bijvoorbeeld een woningsprinkler. Wanneer water als blussend medium niet gewenst is, zijn er ook andere blusmiddelen denkbaar. Het mooie van een brandblusinstallatie is dat een brand vroegtijdig onder controle wordt gebracht.

ouderen.php

 

Een van de aspecten die een rol speelt is het moeilijk bedienbaar zijn van draagbare blustoestellen en brandslanghaspels, door ouderen. Zonder oefening krijgen ouderen soms de draagbare blussers niet aan de praat of houden ze verkeerd om. Bij automatische blusinstallaties zal de gesloten ruimte snel geblust worden, zonder er zuurstof aan te onttrekken.

Door de tendens dat ouderen langer zelfstandig blijven wonen, zal er vaker een beroep gedaan worden op de aanleg van een blussysteem. Binnen onze projecten waarbij oudere of hulpbehoevende personen betrokken zijn, blijkt vaak dat een sprinklersysteem een onderdeel is van de brandveilige oplossing. Adviesbureau Munnik is thuis in het bepalen van de uitgangspunten voor deze installaties, maar ondersteund ook het aanbesteden en controleren. Onze kennis op dit gebied zetten wij graag in, zodat wat dierbaar is goed beschermt wordt.