Munnik Brandadvies

CCV-inspectieschema-2011

Per 1 januari van dit jaar is de Regeling Brandmeldinstallaties 2002 komen te vervallen. Daarvoor in de plaats is het CCV-inspectieschema-2011 in werking getreden. Iedere gecertificeerde brandmeldinstallatie dient dan ook volgens het Bouwbesluit voorzien te worden van een inspectiecertificaat volgens de nieuwe inspectieschema’s 2011.

Als gebouweigenaar van een gebouw waarin een gecertificeerde brandmeldinstallatie vereist is, krijgt u hier mee te maken. Maar wat heeft dit voor gevolgen voor uw organisatie? Kan dezelfde procedure als voorheen gehanteerd worden? Wat betekent het voor de kosten? En wat heeft dit voor gevolgen voor de daadwerkelijke installatie, voldoet deze nog wel? Hoe lang is het nieuwe certificaat geldig? Verder lezen…

NASA maakt “kwallen van vuur”

Vuur gedraagt zich in de ruimte totaal anders dan op aarde. Wanneer wij op aarde een kampvuurtje stoken, stijgen de warme gassen op. Deze gassen drijven verbrandingsproducten van het vuur weg en trekken zuurstof naar het vuur toe. In de ruimte worden ook de verbrandingsproducten weggedreven en wordt het zuurstof ook naar het vuur getrokken, maar deze processen verlopen zo’n 100 keer langzamer dan op aarde. Ook de vlammen zijn anders: ze hebben een lagere temperatuur en verbruiken minder zuurstof. Met andere woorden; wanneer in een ruimteschip brand uit breekt, wat voor astronauten een zaak van leven of dood betekent, moeten de producten die vuur doven in grotere concentraties voorradig zijn.

druppelBrandende druppel

606749main_FLEXapp_XLOnderzoeksruimte

Om de verbranding in de ruimte te bestuderen, worden kleine druppeltjes heptaan of methanol in een speciaal ontworpen onderzoeksruimte ontstoken. Op het korte filmpje is te zien hoe minuscule druppeltjes brandstof als “kwallen van vuur” bolvormig uitbranden. In sommige gevallen blijft de heptaan of methanol verbranden, ook al zijn er geen vlammen meer. Dit laatste is op dit moment nog niet verklaarbaar.

https://vine.co/v/MLMQgeFgUhO

 

Uitkomsten onderzoek

Met het experiment aan boord van het ruimtestation ISS wil NASA meer te weten komen over hoe snel brandstof brandt, hoe roet wordt gevormd en hoe verschillende mixen van brandstof branden.

Met de uitkomsten kan het brandstofgebruik van ruimteschepen in de toekomst efficiënter en veiliger worden. Op aarde kan de informatie worden gebruikt om efficiënter gebruik te kunnen maken van vloeibare brandstoffen en hoe minder fijnstof vrij te laten komen bij de verbranding van brandstof.

Bronnen:

  • Reid Wiseman twitter
  • Scientias.nl
  •  NASA

 

 

 

Verwachte toename branddoden treft ouderen

Door de vergrijzing en de trend om langer zelfstandig te blijven wonen, zal het aantal ouderen dat overlijdt door brand flink toenemen. Als er nu geen actie ondernemen wordt, zal in 2030 bijna 50 procent van alle doden door woningbrand boven de 65 zijn. Bron: Brandveilig.com november 2014

Vergrijzing

Ouderen lopen een groter risico een woningbrand niet te overleven. Vergeleken met mensen onder de 65 jaar is de overlijdenskans 2,6 keer zo groot. Op dit moment kennen we gemiddeld 48 doden per jaar door woningbranden, waarvan 31 procent 65 jaar of ouder is. Bij ongewijzigd beleid zal de verwachting zijn dat in 2030 stijgt naar 47 procent. Dat is een toename van 80 procent van het aantal doden onder ouderen en een toename van 19 procent op het totaal aantal doden bij woningbranden.

Op 15 april 2014 werd het nieuws gedomineerd door serviceflat Het Lichtpunt uit Rotterdam. Een relatief kleine brand veroorzaakte daar grote schade. Veel bewoners moesten de nacht doorbrengen bij familie. Zeventien van hen belandden in het ziekenhuis omdat zij te veel rook hadden binnengekregen.

Hoe bescherm je ouderen tegen brand?

Het blijkt uit onderzoeken in de Verenigde Staten en Engeland: er is nog nooit iemand door brand om het leven gekomen in een ruimte met een sprinklerinstallatie met bijvoorbeeld een woningsprinkler. Wanneer water als blussend medium niet gewenst is, zijn er ook andere blusmiddelen denkbaar. Het mooie van een brandblusinstallatie is dat een brand vroegtijdig onder controle wordt gebracht.

ouderen.php

 

Een van de aspecten die een rol speelt is het moeilijk bedienbaar zijn van draagbare blustoestellen en brandslanghaspels, door ouderen. Zonder oefening krijgen ouderen soms de draagbare blussers niet aan de praat of houden ze verkeerd om. Bij automatische blusinstallaties zal de gesloten ruimte snel geblust worden, zonder er zuurstof aan te onttrekken.

Door de tendens dat ouderen langer zelfstandig blijven wonen, zal er vaker een beroep gedaan worden op de aanleg van een blussysteem. Binnen onze projecten waarbij oudere of hulpbehoevende personen betrokken zijn, blijkt vaak dat een sprinklersysteem een onderdeel is van de brandveilige oplossing. Adviesbureau Munnik is thuis in het bepalen van de uitgangspunten voor deze installaties, maar ondersteund ook het aanbesteden en controleren. Onze kennis op dit gebied zetten wij graag in, zodat wat dierbaar is goed beschermt wordt.

 

 

 

E-sigaret verantwoordelijk voor vele branden

Roken zonder de schadelijke gevolgen van teer en nicotine met als toetje geen gevaar meer voor brand door smeulende as. De e-sigaret; het lijkt de ideale oplossing.

E-sigaret; brandveiliger, of toch niet?

Jaarlijks vallen er dodelijke slachtoffers door het ontstaan van brand met als ontstekingsbron de (normale) sigaret. De meeste van dit soort branden ontstaan in prullenbakken (27%) en matrassen (13%). Van de meubels waar een brandende sigaret in valt zorgt 10% voor het ontstaan van een brand. De meeste dodelijke slachtoffers vallen wanneer meubels vlam vatten (42%) of matrassen (26%), aldus een onderzoek van het NFPA.

Met de komst van de elektronische sigaret was de verwachting dat er een forse reductie zou komen in de aantallen woningbranden veroorzaakt door een sigaret. Volgens een onderzoek in Groot-Brittannië zijn we met deze verwachting te enthousiast geweest. Het is dan niet de smeulende as die voor brandgevaar zorgt, bij de e-sigaret zit het gevaar in de oplader. Vanaf 2012 zijn 42 korpsen die mee hebben gedaan aan het onderzoek, 113 keer uitgerukt naar een woningbrand veroorzaakt door een e-sigaret.

Geen smeulende as, toch brand

De meeste e-sigaretten worden verkocht inclusief oplader. Wanneer deze niet (meer) aanwezig is, worden goedkope opladers of alternatieven bestemd voor ander mobiel apparatuur veelal gebruikt.  Hierbij is het risico aanwezig dat opladers oververhit raken en kunnen exploderen.

 

E-cigarettes linked to 100 fires                            Oplader en e-sigaret
 

Doordat de markt van de e-sigaretten zich uitbreidt, zal er meer aandacht gegeven moeten worden aan het juiste gebruik van e-sigaretten en originele opladers. Zoals één van de onderzoekers van het bovenstaande zegt:

“People buy cheap or incompatible chargers for many reasons – often te safe money- but you have o ask whether this is worth risking lives for”.

Innovatieve brandveiligheidsapp

Efficiënt inspecteren met nieuwe opnametechnieken

Het brandveiligheidsniveau in een gebouw wordt bepaald door de Bouwkundige, Installatietechnische en Organisatorische maatregelen, BIO. Adviesbureau Munnik inspecteert deze brandveiligheidsvoorzieningen. Tot voor kort gewapend met tekening, blocnote, pen en fototoestel, moest de rapportage op kantoor worden uitgewerkt. Om het proces te versnellen heeft Adviesbureau Munnik een brandveiligheidsapp ontwikkeld. Hierdoor ontstaat een kostenreductie van maar liefst 30%.

Kwaliteitsniveau hoger met minder kosten

Na een jaar van investeren en innoveren wordt nu middels een tablet met maatwerkmodule geïnspecteerd. Kritische punten of gebreken worden in kaart gebracht en ter plaatse gerapporteerd. Het uitbrengen van het brandveiligheidsadvies wordt hierdoor efficiënter. Het kwaliteitsniveau wordt hoger, terwijl de totale kosten voor de eigenaar dalen. Momenteel wordt deze versie aan doorontwikkeld om te koppelen aan gepland onderhoud.

Haal meer uit je personeel

Kennis vergroot je door te delen. Dit doen wij door het regelmatig geven van opleidingen, cursussen en het verzorgen van informatieve discussieplatforms rondom brandveiligheid. De cursus inspecteur brandveiligheid bieden wij aan inclusief deze nieuwe app. Na de cursus kan de deelnemer zelfstandig periodieke inspecties uitvoeren, kritische punten herkennen en acties en prioriteiten toekennen.

 

Bescherm kinderen tegen de risico’s van brand

Verontrustende uitkomsten onderzoek

Kinderen zijn ons meest waardevolle bezit en iedereen wenst ze een veilige omgeving zonder gevaar. Helaas lopen kinderen een hoger risico op letsel en/of overlijden door brand. Het is uiteraard belangrijk kinderen te beschermen tegen de gevaren hiervan en ze de juiste veiligheidinstructies te leren. Om verschillende redenen hebben kinderen een verhoogd risico om slachtoffer van brand te worden. Een recentelijke onderzoek van Victoria Universiteit te Melbourne, Australië, toont aan dat 78% van de kinderen in de leeftijd van vijf tot vijtien jaar niet wakker wordt van een al 30 seconden geactiveerd rookalarm.

Dit schokkend onderzoek toont ook aan dat jongere kinderen in de leeftijd van 5 tot 10 jaar helemaal door het rookalarm heen slapen. Van de kinderen die wel wakker werden, wist maar 5% werkelijk wat te doen om veilig te kunnen vluchten.

Veiligheidsmaatregelen

Aangezien de meeste kinderen nieuwsgierig zijn, zullen ze sneller experimenteren/spelen met vuur of brandbare voorwerpen. Daarnaast zullen ze ook weer uit nieuwsgierigheid eerder naar een brand toe gaan dan juist er voor vluchten. Het is belangrijk je kinderen te leren hoe ze veilig zijn en blijven. Een aantal tips om je kinderen te beschermen tegen de gevaren van brand:

 

  • Verklein het risico door de uitvoering van een brandriscoinventarisatie – er zijn professionele bedrijven die je woning inventariseren en de mogelijke gevarenzones kunnen rapporteren.

 

  • Plaats in je woning brandveiligheidsvoorzieningen – denk aan rookmelders, brandblussers, branddekens, een alarm systeem met doormelding of een vluchtladder.

 

  • Ontwerp een vluchtplan voor verschillende scenario’s – werk uit wie wat moet doen wanneer er een brand uitbreekt in de keuken, in de garage, dichtbij de afvalcontainers of andere vertrekken in de woning. Zorg dat het vluchtplan volledig uitgewerkt is met afspraken wanneer het vuur nog bestreden zal worden, op welke manier de brandweer ingeschakeld wordt en waar de verzamelplaats zich bevindt buiten de woning.

 

  • Oefen een ontvluchting – oefen het vluchtplan met het hele gezin door een ontruimingsoefening te houden. Zorg dat je de verschillende scenario’s oefent, zodat iedereen weet wat te doen.

 

  • Leg je kinderen uit hoe belangrijk deze oefeningen zijn om te overleven. Hou het hoofd koel en maak ze uiteraard niet bang – bereik dit door rustig het vluchtplan te bespreken, zodat iedereen zonder paniek kan vluchten wanneer er zich werkelijk een situatie voor doet.

 

“Een professioneel bedrijf kan je er bij helpen om de juiste brandveiligheidsvoorzieningen te treffen, het installeren van brandveiligheidsapparatuur en het opzetten van een vluchtplan welke zorgt voor reductie van de kans op ernstig letsel binnen je gezin”, aldus George Dimitriadis. Dichter bij huis is Adviesbureau Munnik thuis in deze materie. Onze kennis zetten wij graag in, zodat wat dierbaar is goed beschermt wordt.

Bron: George Dimitriadis, Managing Director at Fire Safe Services Pty Ltd

Bouw en scheepsbouw komen samen: Infoversum Groningen

Infoversum Groningen; één groot brandcompartiment

Katrien Westerdijk Zuideveld is projectleider bij Adviesbureau Munnik en heeft haar specialisme rondom vuurlastberekeningen, detaillerings- en materiaalvraagstukken. Een tijd geleden is zij geïnterviewd door het vakblad Bouwen in het Noorden over haar aandeel bij de totstandkoming van het Infoversum te Groningen. Zij heeft o.a. door een gelijkwaardigheidsonderzoek kunnen aantonen dat er geen onderverdeling in brandcompartimenten noodzakelijk was. Hierdoor werden er constructief minder hoge eisen gesteld, wat zich vertaalde in een financieel voordeel voor de eigenaar. Wel heeft het Infoversum 3 rookcompartimenten gekregen, zodat rook zich niet verder verspreid en de bezoekers veilig kunnen vluchten. Zie hieronder het volledige artikel geplaatst door ‘Bouwen in het Noorden’.

Noorden 75_2014_14_Infoversum

Infoversum 11937ef51f_info3-580x389

Facilitaire vakdagen in Zwolle en Rotterdam

Brandveiligheid bestaande bouw: risicobenadering

Harrie Munnik geeft namens Adviesbureau Munnik lezingen op de facilitaire vakdagen in Zwolle en Rotterdam. Het onderwerp is het toepassen van risico-benadering bij het prioriteren van aanpassingen aan bestaande gebouwen.

In Nederland moet bestaande bouw voldoen aan de bouwregelgeving. Dit houdt onder meer in dat moet worden voldaan aan het vangnetniveau bestaande bouw van het huidige Bouwbesluit. Een groot gedeelte van de gebouwen voldoet daar niet aan. Toch zijn er grote verschillen in risico’s. Adviesbureau Munnik heeft een methode opgesteld om met name de meerjarenonderhoudsplanningen risico gestuurd te vullen. Dit voorkomt dat er gewerkt wordt aan gebouwen die relatief veilig zijn, en dat zeer onveilige gebouwen onveilig blijven.

 

Wij geven de lezingen bij de facilitaire vakdagen op de volgende data:

Woensdag 22 oktober van 10:00 tot 10:30 lezing Zwolle, IJsseldelta Center zaal 1

Woensdag 29 oktober van 09:30 tot 10:00 lezing in Rotterdam, Ahoy zaal 2

 

Klik hier voor meer informatie

 

PvE Brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie

Onafhankelijkheid

Als onafhankelijk en gecertificeerd adviesbureau, begeleiden wij de nieuwbouw, aanpassing en certificering van verschillende brandveiligheidsinstallaties. Twee van deze installaties zijn de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie. Om te komen tot een gecertificeerde installatie speelt het Programma van Eisen (PvE ) een centrale rol. PvE’s opgesteld door een onafhankelijke adviseur, hebben als voordeel, dat er geen relatie is tussen de leveringsomvang en degene die de eisen vaststelt.

PvE als uitgangspunt voor de installatie
Brandmeldcentrale

Kwaliteit

Door de wijziging van de certificeringsregeling voor brandmeldinstallaties, is het niet meer vereist om aantoonbaar gekwalificeerd te zijn. Het is dus mogelijk om onoordeelkundig deze documenten te maken. Als Adviesbureau Munnik vinden wij dat we wel aantoonbare kwaliteit moeten leveren. Dit houdt in dat de medewerkers die deze PvE’s schrijven, projecteringsdeskundige moeten zijn met daarbij horende diploma’s en daarbij aantoonbare kwaliteit.

Daarbij kunnen wij ook niet-standaard situaties zoals bijvoorbeeld cleanrooms, ruimten met hoge vervuilingsgraad, computervloeren en als aansturing van brandblusinstallaties ontwerpen. Hierbij maken we regelmatig gebruik van buitenlandse normen zoals bijvoorbeeld NFPA72 of VDS 2095, als de Nederlandse normering ongeschikt is of minder passend voor uw situatie.

Vereenvoudiging proces PvE

Door het proces van het maken van deze PvE’s te vereenvoudigen, hebben we de kosten voor het maken van een PvE kunnen verlagen en bieden wij die momenteel aan vanaf 395, –, exclusief B.T.W. Ook met uitgebreidere begeleiding zoals het maken van werkomschrijvingen, projecteringen, aanbestedingen en bestekken ondersteunen wij u desgevraagd.

Voor een uitgebreide omschrijving van mogelijke werkzaamheden en wat wij daarin voor u betekenen, kunt u contact opnemen met ons bureau.

Innovatieve brandveiligheidsapp

Efficiënt inspecteren met nieuwe brandveiligheidsapp

Inleiding

De aanwezigheid van verschillende brandveiligheidsmaatregelen bepaald het veiligheidsniveau in een gebouw. Het totale brandveiligheidsniveau wordt bepaald door de zogenaamde BIO maatregelen. Dit zijn de Bouwkundige, Installatietechnische en Organisatorische maatregelen. De combinatie bepaald het uiteindelijke veiligheidsniveau binnen een gebouw. Omdat door allerlei oorzaken dit niveau onvoldoende is gewaarborgd worden brandveiligheidsinspecties uitgevoerd aan gebouwen. Om het proces te versnellen heeft Adviesbureau Munnik een brandveiligheidsapp ontwikkeld.

Uitkomsten inspecties

Tijdens onze inspecties van gebouwen, zien wij uiteenlopende zaken die er voor zorgen dat de brandveiligheid  niet op het gewenste niveau is. Brandwerende maatregelen worden teniet gedaan door bijvoorbeeld  leidingen en buizen, elektra- en datakabels of kanalen en schachten. Ook zijn diverse maatregelen in het verleden niet goed doordacht.  Door onwetendheid of miscommunicatie ontstaan brandonveilige situaties. Dit wordt door verschillende eigenaren van gebouwen onderkend en er wordt aan ons gevraagd om inventarisaties van de brandveiligheidsvoorzieningen te maken. Het is tijdrovend werk om alle gebreken in kaart te brengen en tot een advies voor een brandveilig gebouw te komen, zeker als kwaliteit hoog in het vaandel staat. We zien dan ook dat er veelal wordt gekozen om alleen steeksproefgewijs te inspecteren en veel aannames te doen.

Inefficiëntie voorkomen, maar hoe?

Adviesbureau Munnik is een brandveiligheidsadviseur, creatief in het bedenken van (strategische) oplossingen rondom brandveiligheid. Om onze inspecties efficiënter te laten verlopen  heeft Adviesbureau Munnik een innovatieve brandveiligheidsapp ontwikkeld.  Die maakt het mogelijk om ter plaatse de gebreken in kaart te brengen en te rapporteren. Hierdoor wordt het proces voor het uitbrengen van het brandveiligheidsadvies van een bestaand gebouw, vele malen efficiënter. Met de eerste versie van deze app worden op dit moment onze inspecties uitgevoerd. Het kwaliteitsniveau van onze werkzaamheden wordt hierdoor verhoogd, terwijl de totale kosten voor de eigenaar van het gebouw dalen. Momenteel werken we aan vervolgversies met aanvullende modellen die ingezet kunnen worden in het uitvoeringsproces na de inspectie. Een mooi voorbeeld van innovatie in brandveiligheid.