Munnik Brandadvies

Secretaresse Alja in het zonnetje!

 

De fleurige gerbera’s en onze duizendpotige spin in het web en secretariële rots in de branding Alja Westerhof-Drent misten elkaar net gisteren op secretaressedag. Overgelaten aan de goede zorgen van haar collega’s stonden ze vanmorgen fris en vrolijk te wachten op haar bureau. Lieve Alja, een fleurige blijk van waardering voor jouw altijd fleurige aanwezigheid & inzet! Dat verdient met recht een bloemetje!

Jaap Holthuis en Willem Roelinga gediplomeerd Brandpreventiedeskundige 1!

Zowel Jaap Holthuis als Willem Roelinga zijn na maanden studeren en afgesloten te hebben met een landelijk examen vorige week blij verrast met elk een fantastische cijferlijst! Aantoonbare kwaliteit door wederom twee gediplomeerde collega’s! Gefeliciteerd Jaap en gefeliciteerd Willem!

Koploperproject-Groningen zoekt nieuwe Koplopers

 

Enthousiast vertellen over onze ervaringen als deelnemer aan het Koploperproject-groningen is Jacqueline ter Veld als geen ander toevertrouwt. Binnen het project onder leiding van o.a. Reina Boels-Feikensdraait alles om #MVO Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Dit gaat verder dan alleen maar energiezuinig ondernemen en afval scheiden. Duurzaam ondernemen wordt steeds meer een voorwaarde voor het bestaansrecht van bedrijven. Het biedt kansen om in te spelen op innovatieve ontwikkelingen en hierin mee te groeien. Samenwerkingsverbanden versterken ondernemers om gezamenlijk koplopers te worden en zich in te zetten voor een duurzame en circulaire economie. Wij zetten ons met hart en ziel in voor een optimaal resultaat en wensen de nieuwe hopelijk net zo enthousiaste groep Koplopers veel succes en vooral veel resultaat toe!
www.koploperproject-groningen.nl

Brandgedrag van beton

 

Beton. De mooiste projecten komen tot stand vanuit beton. Naast hout en steen is het sinds mensenheugenis het meest toegepaste materiaal om mee te bouwen. Aan de buitenkant robuust en sterk ogend, aan de binnenkant een kunstwerk van verbindingen. Eenmaal uitgehard is beton geen dood materiaal. Het is onderhevig aan invloeden van buitenaf. Vocht, warmte of extreme verhitting lijken ogenschijnlijk het beton koud te laten. Intern spelen zich er wel degelijk processen af die van groot belang zijn op de uiteindelijke sterkte van beton.  In dit blog aandacht voor de reacties van beton bij brand en de daaruit voort vloeiende gevolgen.

Specificatie van beton

Beton is gemaakt van cement (bindmiddel), water en toeslagmaterialen als zand, grof en fijn grind. Het cement in beton is gemaakt van calcium en silicium die verbindingen met water tot stand brengen. Het water reageert met het cement en gaat zich binden aan de toeslagmaterialen. Een goede mengverhouding is een eerste vereiste voor sterk beton:

-te veel water: het beton blijft te nat

-te weinig water: de reactie met het cement en de hechting aan de toeslagmaterialen komt niet optimaal op gang

-te weinig toeslagmateriaal: geeft zwakker beton

Zodra cement in aanraking komt met water gaat het een verbinding aan met de toeslagmaterialen. Het vormt een netwerk van kleine draden en poriën wat uiteindelijk een CSH (calcium- silicaat-hydraat) matrix vormt. Het hydraterend component is opgebouwd uit chemisch gebonden water en fysisch gebonden water. Chemisch gebonden water is een belangrijke speler in het maken van nieuwe matrixstructuren, fysisch gebonden water bevindt zich in de poriën van de CSH matrix . Dit water draagt niet bij aan het maken van nieuwe structuren, maar blijft aan de draden kleven. Het hydraterend component is een belangrijk aspect in de reactie van beton bij brand.

Verdamping fysisch gebonden water, structuur omkeerbaar, ˂ 250°C

Beton is een prachtig product op het gebied van brandveiligheid. Beton zelf brandt niet, het draagt zelfs bij om een brand te beperken tot het brandcompartiment waarin de brand woedt.  Daarnaast rookt beton niet en verspreidt het geen gevaarlijke gassen die slecht zijn voor mens en milieu. Bij een beginnende brand is het zelfs in staat de originele structuur weer aan te nemen van voordat de brand ontstond. We spreken over de verdamping bij nog relatief lage temperaturen van het fysische water rondom en tussen de matrixdraden. Is het fysisch water verdampt en daalt hierna de temperatuur door het blussen van de brandhaard, dan zal er intern geen gevolgschade optreden als sterkteverlies van het beton. Zodra de temperatuur voldoende gereduceerd is, is het beton in staat weer vocht vanuit de omgeving tot zich te nemen en zal het in zijn oude structuur en vochtbalans herstellen. Dit proces is mogelijk tot maximaal 250°C. Beton is in deze zin veerkrachtig in zijn gedrag. Toch kent het een  temperatuurgrens waarna wel degelijk onomkeerbare processen in werking treden die de sterkte van het beton wél beïnvloeden.

Verdamping chemisch gebonden water, proces onomkeerbaar, ˃ 250°C

Boven de 250°C zal het chemisch gebonden water wat verantwoordelijk is voor de intensiteit van de matrixstructuur gaan verdampen. Doordat het vocht volledig verdwijnt uit de kern, verandert de structuur van de cementsteen. Het beton wordt hierdoor bros en poreus en sterkteverlies treedt op. Alhoewel beton ook in deze staat redelijk makkelijk weer te repareren is, is de beschadiging in de structuur onomkeerbaar. Vanaf 300°C is het chemische water compleet verdampt en treedt de ontbinding van de gehele CSH-matrix in werking. Silicium houdende toeslagmaterialen zetten uit en zorgen voor zichtbare schade aan het beton door middel van scheurvorming. Bij een oplopende temperatuur van 1100°C zal uiteindelijk zelfs het cementsteen in het beton gaan smelten.

Wapening

Beton komt in constructies onder grote kracht te staan. Drukkrachten kan het goed verwerken, tegen trekkrachten is beton minder goed bestand. Op plekken waar tegen de drukkracht geen ondersteuning aan het beton geboden kan worden, zal de trekkracht aan de onderkant te hevig zijn waardoor er scheurvorming ontstaat. Om dit op te lossen wordt wapeningsstaal toegepast. Staal en beton gaan uitermate goed samen. Door de hoge pH waarde in beton wordt het staal beschermd tegen roestvorming/corrosie. Daarnaast hechten beton en staal goed aan elkaar waardoor een ijzersterke verbinding tot stand komt. Bij gelijke verhitting is het uitzettingscoëfficiënt van staal nagenoeg gelijk aan dat van beton. Kanttekening hierbij is dat de beschermende betondeklaag minimale 2,5 cm dikte moet hebben. Des te dikker de beschermlaag is, des te trager de verhitting van het staal verloopt, des te langer het staal zijn sterkte behoudt. De kritieke temperatuurgrens voor staal ligt op 450°C.

Spatten

Een serieus gevaar voor de wapening en dus de sterkte van beton is het spatten van de toplaag. Bij een snelle temperatuurstijging zal het vocht in de poriën van het beton verdampen en vormt zich stoom. Door de toenemende (stoom) druk zal de toplaag afspatten, waarmee de wapening bloot komt te liggen. De beschermende laag valt weg waardoor het staal sneller in temperatuur zal stijgen en zijn kritieke grens bereikt. Daarnaast is een blootliggende wapening een makkelijke prooi voor de uiteindelijke beïnvloeding van zuurstof (corrosie/betonrot) wat uiteraard de sterkte van het beton niet ten goede komt. Doordat de structuur van hogesterktebeton (hsb) fijner is, is hsb gevoeliger voor spatten dan regulier beton. Opgehoopte interne druk kan minder goed ventileren door de fijnere dichte structuur poriën, waardoor er stoomexplosies kunnen ontstaan in het beton. Om geen concessies te doen aan de sterkte van hsb maar wel een handvat te bieden aan het ventileren, worden polypropyleenvezels toegevoegd aan het beton. Door deze toevoeging is hsb beter bestand tegen de opbouw van interne drukverschillen en is daardoor langer de beschermer van zijn basis; zijn robuust stalen hart.

Meer weten over beton, verhitting en het brandgedrag van beton? Jesse Munnik is graag uw gesprekspartner over dit vernuftig bouwmateriaal en denkt graag mee in brandgerichte oplossingen rondom uw betonvragen. Jesse is te bereiken via 0598-395979 of stuur hem een mail j.munnik@munnikbrandadvies.nl.

Bewust Veilig Dag 2019

Op 20 maart a.s. wordt er voor de derde keer nationaal stilgestaan bij de veiligheid op Nederlandse bouwplaatsen door het organiseren van de Bewust Veilig Dag. Bewúst stilstaan bij veilig werken. Beseffen dat je samen zorgt voor veilige arbeidsomstandigheden, zodat iedereen aan het einde van de werkdag weer veilig thuis komt.

Veiligheid leeft meer en meer door de bewustwording van gevaren. We zijn hierdoor meer verbonden met veiligheid en integreren het (gelukkig) meer in onze dagelijkse praktijk. Veiligheid begint in de basis en vouwt zich breed uit; van algemene en arbogerichte veiligheid tot persoonlijke beschermingsmiddelen. Alle dagen kunnen er anders uitzien, veiligheid hoort élke dag een vast onderdeel te zijn.

De brandveiligheid waar wij dagelijks aan werken, is ook een facet van veiligheid. Ook hier gaat het om het beheersen van risico’s, de bewustwording van menselijk gedrag vergroten en bijdragen aan veiligheid voor mens, gebouw en bedrijfcontinuïteit. In het verlengde van hoe om te gaan met risico’s dragen wij deze Bewust Veilig Dag dan ook meer dan een warm hart toe! Iedereen heeft het recht zich (brand)veilig te voelen, bewust veilig, iedere dag!

Afbeelding: www.bewustveilig.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatste puntjes op de i voor het station Assen

 

Assen is de snelst groeiende stad in het Noorden van het land. Zowel economisch als in het woon- werkverkeer laat de stad zien bruisend en actief te zijn. Om te ontwikkelen en economisch gezond te blijven, is een goede bereikbaarheid van levensbelang. Met het afblazen van de Zuiderzeelijn, de snelle treinverbinding Groningen – Amsterdam via Assen, is het Noorden van het land financieel gecompenseerd. Een deel van het geld is door het Rijk beschikbaar gesteld aan het ontwikkelingsprogramma FlorynAs. Acht projecten aan de oostkant van de stad zijn onderdeel van het ontwikkelingsplan dat Assen klaar moet stomen voor de toekomst. Het opknappen van verouderde plekken in de stad, maar ook het ontwikkelen van natuur, recreatie, wonen & werken en de infrastructuur krijgen deze kans vanuit het ontwikkelingsprogramma. Voor het station van Assen betekende dit een ongekende transformatie. In 2016 werd het verouderde station met zijn te kleine perrons voor de intercity’s gesloopt. Er kwam plaats voor een modern volwassen trein- en busstation, capabel om een grote doorstroom van reizigers te verwerken. Intercity’s dragen bij aan een optimale doorstroom en zijn door aangepaste perrons en sporen nu meer dan welkom in Assen. Verder lezen…

Polaris Groningen

Polaris

Aan de Pleiadenlaan op de plek van het voormalige kantoor van de Rabobank is Groningen een stralend middelpunt rijker: de Polaris. Zoals een heldere poolster betaamt is het gebouw een herkenbaar noordelijk baken voor de stad. Architect Van Ringen ontwierp in samenspraak met gebouweigenaar Lefier twee aardbevingsbestendige woontorens. Gelegen pal naast de Zernike Campus en ‘onder de rook’  van de RUG en de Hanzehogeschool, zijn studenten de toekomstige bewoners van het 207 appartementen tellende complex. Munnik Brandadvies is gevraagd om een brandveiligheidsplan ten behoeve van de omgevingsvergunning op te stellen en de brandoverslagvoorzieningen te optimaliseren. Verder lezen…

Circulair kenniscentrum Leeuwarden

 

Koninklijke Oosterhof Holman en Ekwadraat zijn de initiatiefnemers van het circulaire kenniscentrum op de voormalige vuilstortplaats Schenkenschans te Leeuwarden. Samen met Ingenieursbureau Meijer & Joustra, Friso Bouwgroep en VM Consultancy wordt samengewerkt om een kenniscentrum neer te zetten waar innovaties op het gebied van duurzaamheid en energie tastbaar gemaakt worden. De voormalige vuilstortplaats wordt een creatieve broedplaats voor verschillende bedrijven die ideeën durven te delen, te onderzoeken en te innoveren. Het hoofdkantoor van beide initiatiefnemers krijgt onderdak in het bijzondere gebouw dat ontstaan is op de tekentafel van AchterboschZandman Architecten. Gezien de omvang van het gebouw en de eisen aan de constructie is Munnik Brandadvies gevraagd diverse indelingen te toetsen en de vereiste maatregelen in kaart te brengen. Het toepassen van een toegestane gelijkwaardigheid in de bewaking bleek de sleutel tot succes; het originele ontwerp met één compartiment is hierdoor brandveilig en kostenefficiënt geborgd. Verder lezen…

Nieuw jaar met nieuwe gezichten, welkom 2019!

 

2018 ligt al weer achter ons. Een jaar waarin wij hard gewerkt hebben aan onze ontwikkeling in deskundigheid en dienstverlening, evenals aan de ontwikkeling van ons team. Alja Westerhof mochten we in januari verwelkomen, in februari kwam Jesse Munnik ons team versterken, gevolgd door Gosse Boon in maart, Willem Roelinga in juli en Jaap Holthuis in oktober. Ongetwijfeld hebt u hen al aan de telefoon gehad of ontmoet.

Het nieuwe jaar start vaak met afslanken en diëten, wij kiezen juist voor zwaarder worden en doorgroeien! In het voorjaar van 2019 mogen wij wederom een nieuwe collega welkom heten. We stellen haar graag op een later tijdstip aan u voor.

Gesprekken met potentiële nieuwe medewerkers voor de nog vacante functie van projectleider/adviseur zijn in volle gang. Bij belangstelling nodigen we u uiteraard graag uit om ook te solliciteren, klik hier voor meer informatie. We zijn blij en trots op de mensen van ons team en zetten graag onze deskundigheid in dit nieuwe jaar weer voor u in! Mocht u zelf ideeën of suggesties hebben die hieraan bijdrage, dan horen we die uiteraard graag.

 

Lunettenhof Groningen

 

Aan de Boumaboulevard op het Europapark in Groningen is een verrassend en eigenzinnig stukje stad verrezen: Lunettenhof, een woningbouwcomplex met 79 woningen en commerciële ruimte. Wij hebben AAS Groningen begeleid bij het ontwerp en in een later stadium detailleringen ontworpen met Rottinghuis’ Aannemingsbedrijf BV. Momenteel buigen wij ons over de galerij om deze op basis van composiet materialen op een brandveilige manier te ontwerpen. Lees verder…

Noorden 88 13. Lunettenhof