Munnik Brandadvies

De Trefkoel, Groningen

Een van de grotere bouwwerken in de stad Groningen helpen wij mee ontwerpen. Dit onder meer samen met Nijestee, Kenk architecten, Trebbe en Ingenieursbureau Wassenaar. In een artikel van Bouwen in het Noorden wordt nader ingegaan op de werkwijze en aanpak van het bouwteam. 

trefkoel-groningen

Branden met modern en antiek meubilair

Door het keuringsinstituut UL is onderzoek verricht naar woningbranden. Hierbij is onder meer de relatie tussen de inrichting van ruimten en het flash-over punt bepaald. Het flash-over punt is het tijdstip, waarop een totale ruimte in de brand staat, omdat de temperatuur in de ruimte zo hoog is, dat alle brandbare materialen in hoge mate brandbare gassen afgeven. Dit kun je in het volgende filmpje goed waarnemen. Ook de verschillen bij diverse typen meubilair zijn goed waar te nemen:

youtube

Modern meubilair met veel schuimkunststoffen en plastic, zorgt voor een veel snellere flash-over. Dit geeft voor mensen in gebouwen hogere risico’s, omdat de tijd om te ontvluchten verkort en de kans op branduitbreiding vergroot. Rookmelders en woningsprinklers beperken duidelijk de risico’s voor bewoners en schade. We zien ook dat deze steeds meer worden toegepast.

Ik ben benieuwd hoe deze veranderingen zich in de statistieken, qua doden en gewonden per 100.000 inwoners en schade door brand, gaan vertalen.

Harrie Munnik

NCP-erkend BMI PvE-opsteller

We zijn trots om te melden dat nu ook op schrift is vastgesteld dat wij NCP-erkend PvE opsteller zijn. Mocht u dus een PvE willen laten opstellen door een onafhankelijk adviesbureau, in plaats van door een branddetectiebedrijf, dan bent u bij ons aan het goede adres.

Onze specialist in brandmeldinstallaties

Ook bij meerdere eisende partijen kunnen wij u nu adviseren.

NCP erkend

Bouwbesluit 2012 versie 1 juli 2013

Wijzigingen Bouwbesluit 2012 per 1 juli 2013

Met de wijziging worden de artikelen 7 (maatregelen bij ingrijpende renovatie) en 8 (eisen aan technische bouwsystemen) van de herziene EPBD geïmplementeerd.

Ingrijpende renovatie

Het nieuwe voorschrift over de ingrijpende renovatie is opgenomen in artikel 5.6 van het Bouwbesluit 2012. Onder ingrijpende renovatie wordt hier verstaan een renovatie waarbij óf de totale kosten van de renovatie van de gebouwschil of de technische bouwsystemen (installaties) hoger zijn dan 25% van de waarde van het gebouw, exclusief de grond, óf meer dan 25% van de oppervlakte van de gebouwschil wordt gewijzigd en deze wijziging de integrale gebouwschil betreft. Zo’n renovatie moet aan de nieuwbouweisen voldoen. Een voorbeeld van ingrijpende renovatie is wanneer een dak of gevel volledig wordt opengelegd en vernieuwd waardoor de mogelijkheid bestaat om tegelijkertijd isolatie aan te brengen die voldoet aan de nieuwbouweisen.

Technische bouwsystemen

Het nieuwe voorschrift voor technische bouwsystemen is opgenomen in de nieuwe afdeling 6.13 van het Bouwbesluit 2012. Bij vervanging moet een technisch bouwsysteem, zoals een verwarmingsysteem, aan een minimumrendement voldoen.

Met terugwerkende kracht

Beide nieuwe voorschriften zijn verder uitgewerkt in de wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012. De wijziging van het Bouwbesluit 2012 die verband houdt met de inwerkingtreding van de Verordening bouwproducten, is nu in procedure. Het gaat daarbij om aanpassing dan wel schrappen van artikelen die staan in § 1.3 van hoofdstuk 1. De wijziging zal terugwerkende kracht hebben tot 1 juli 2013.

Kwaliteit : ISO 9001 en PvE’s BMI

Adviesbureau Munnik heeft de kwaliteit van zijn advieswerkzaamheden al jaren hoog in het vaandel. Om dit helder te kunnen maken en omdat de organisatie groeiende is, lopen er meerdere trajecten rondom kwaliteit. Op dit moment zijn we in de afrondende fase van:

  • ISO 9001:2008
  • Erkend PvE-opsteller Brandmeldinstallaties

De audits in deze trajecten zijn uitgevoerd en de laatste restpunten worden momenteel aangescherpt. Wij verklaren met trots dat we vanaf juni:

  • werken volgens een ISO9001:2008 kwaliteitssysteem
  • gecertificeerde Programma’s van eisen schrijven voor brandmeldinstallaties, als erkend PvE-opsteller.

Momenteel zijn we ook op andere onderdelen gestart met het kwalificeren van werkzaamheden, die we al lange tijd op kwaliteitsniveau uitvoeren, maar waarvan we dit willen bevestigen in certificaten.

Adviesbureau Munnik aan de slag bij Welbions Hengelo

Momenteel  voeren wij bij Welbions te Hengelo een groot aantal inspecties uit bij een gedeelte van hun woningbestand. Het volgende artikel verscheen hierover op hun website: Welbions start controle brandveiligheid in flatwoningen en appartementen.

Presentatie Inforum 2013

Op 25 april 2013 heeft het Inforum 2013 op ons kantoor plaatsgevonden. Hierbij zijn de volgende onderwerpen ter sprake gekomen:

  1. Verantwoordelijkheden bij brand
  2. Wijzigingen Bouwbesluit 2012 per 1 maart 2013
  3. Rechtens verkregen niveau
  4. Is het Bouwbesluit 2013 voldoende?

Bekijk de presentatie van het Inforum.

Inforum BB2013: 25 april 2013

We houden op 25 april 2013 een nieuw Inforum. Onderwerp is het Bouwbesluit dat per 1 maart 2013 weer is gewijzigd. Via de volgende link krijgt u meer informatie:

Inforum 2013

Aantal slachtoffers in zorginstellingen door brand neemt toe

Brand in zorginstellingen heeft in 2011 zeven slachtoffers het leven gekost. Dat is het hoogste aantal dodelijke slachtoffers in jaren, zo blijkt uit een inventarisatie van het kenniscentrum voor veiligheid in de zorg ibMZ.

Het kenniscentrum brengt sinds 2005 jaarlijks een inventarisatie uit met het aantal slachtoffers en de omvang van de materiële schade als gevolg van branden in zorginstellingen.

In 2011 heeft brand in zorginstellingen zeven slachtoffers geëist. Drie van de slachtoffers vielen bij de brand in GGZ-instelling Rivierduinen in Oegstgeest. In 2010 vielen er vier dodelijke slachtoffers, in 2009 zes.

ibMZ constateert dat het aantal branden in zorginstellingen rond de duizend blijft schommelen. Volgens het kenniscentrum bewijzen de cijfers dat de zorg de brandveiligheid nog onvoldoende op orde heeft. Zo is er met name in de avond, nacht en het weekend vaak onvoldoende personeel om adequaat hulp te kunnen bieden en wordt er te weinig rekening gehouden met de beperkte zelfredzaamheid van bepaalde groepen cliënten.

Van 2001 tot 2011 zijn er in totaal 43 doden gevallen als gevolg van branden in zorginstellingen.

Bron