Munnik Brandadvies

Kwaliteit : ISO 9001 en PvE’s BMI

Adviesbureau Munnik heeft de kwaliteit van zijn advieswerkzaamheden al jaren hoog in het vaandel. Om dit helder te kunnen maken en omdat de organisatie groeiende is, lopen er meerdere trajecten rondom kwaliteit. Op dit moment zijn we in de afrondende fase van:

  • ISO 9001:2008
  • Erkend PvE-opsteller Brandmeldinstallaties

De audits in deze trajecten zijn uitgevoerd en de laatste restpunten worden momenteel aangescherpt. Wij verklaren met trots dat we vanaf juni:

  • werken volgens een ISO9001:2008 kwaliteitssysteem
  • gecertificeerde Programma’s van eisen schrijven voor brandmeldinstallaties, als erkend PvE-opsteller.

Momenteel zijn we ook op andere onderdelen gestart met het kwalificeren van werkzaamheden, die we al lange tijd op kwaliteitsniveau uitvoeren, maar waarvan we dit willen bevestigen in certificaten.

Adviesbureau Munnik aan de slag bij Welbions Hengelo

Momenteel  voeren wij bij Welbions te Hengelo een groot aantal inspecties uit bij een gedeelte van hun woningbestand. Het volgende artikel verscheen hierover op hun website: Welbions start controle brandveiligheid in flatwoningen en appartementen.

Presentatie Inforum 2013

Op 25 april 2013 heeft het Inforum 2013 op ons kantoor plaatsgevonden. Hierbij zijn de volgende onderwerpen ter sprake gekomen:

  1. Verantwoordelijkheden bij brand
  2. Wijzigingen Bouwbesluit 2012 per 1 maart 2013
  3. Rechtens verkregen niveau
  4. Is het Bouwbesluit 2013 voldoende?

Bekijk de presentatie van het Inforum.

Inforum BB2013: 25 april 2013

We houden op 25 april 2013 een nieuw Inforum. Onderwerp is het Bouwbesluit dat per 1 maart 2013 weer is gewijzigd. Via de volgende link krijgt u meer informatie:

Inforum 2013

Aantal slachtoffers in zorginstellingen door brand neemt toe

Brand in zorginstellingen heeft in 2011 zeven slachtoffers het leven gekost. Dat is het hoogste aantal dodelijke slachtoffers in jaren, zo blijkt uit een inventarisatie van het kenniscentrum voor veiligheid in de zorg ibMZ.

Het kenniscentrum brengt sinds 2005 jaarlijks een inventarisatie uit met het aantal slachtoffers en de omvang van de materiële schade als gevolg van branden in zorginstellingen.

In 2011 heeft brand in zorginstellingen zeven slachtoffers geëist. Drie van de slachtoffers vielen bij de brand in GGZ-instelling Rivierduinen in Oegstgeest. In 2010 vielen er vier dodelijke slachtoffers, in 2009 zes.

ibMZ constateert dat het aantal branden in zorginstellingen rond de duizend blijft schommelen. Volgens het kenniscentrum bewijzen de cijfers dat de zorg de brandveiligheid nog onvoldoende op orde heeft. Zo is er met name in de avond, nacht en het weekend vaak onvoldoende personeel om adequaat hulp te kunnen bieden en wordt er te weinig rekening gehouden met de beperkte zelfredzaamheid van bepaalde groepen cliënten.

Van 2001 tot 2011 zijn er in totaal 43 doden gevallen als gevolg van branden in zorginstellingen.

Bron