Munnik Brandadvies

Verdubbeling brandslachtoffers eerste kwartaal 2014

Volgens de Brandweeracedemie is er meer dan een verdubbeling van brandslachtoffers aangetoond in het eerste kwartaal van 2014 (20) ten opzichte van het eerste kwartaal van 2013 (9). Met name oudere mensen zijn de afgelopen tijd vaker het slachtoffer geworden van brand. Brandweer Nederland wijst er op dat ouderen soms niet goed weten wat te doen en vaak niet zelfstandig kunnen vluchten, zie ook NOS http://nos.nl/artikel/633271-aantal-brandslachtoffers-verdubbeld.html

Het belang van aanwezige en werkende rookmelders wordt hiermee weer onderstreept. Brandveilig meubilair zou ook al voor een forse reductie van het aantal brandslachtoffers kunnen zorgen, zie ook flashover old versus new https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3arLA3kt84k

Brandweer Groningen onderzoekt brandveiligheid studentenhuizen

Slechte gesteldheid brandveiligheid studentenhuizen

De brandveiligheid in studentenhuizen laat ernstig te wensen over. Rookmelders zijn niet altijd aanwezig en vluchtwegen zijn moeilijk of zelfs helemaal niet begaanbaar door rondslingerende, soms zelfs brandgevaarlijke spullen. Dit blijkt uit een recentelijk onderzoek van de brandweer Groningen middels een enquête verspreid onder studenten van de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen.

De gemiddelde student ziet het nut niet in van brandveilige maatregelen en onderschat daarmee de gevaren van brand. Adviesbureau Munnik heeft voor een aantal professionele verhuurders onderzoeken gedaan aan studentenhuizen. Het resultaat sluit aan bij de bevindingen van de brandweer Groningen. Brandgevaarlijk gedrag, gebruik van brandbare materialen o.a. ter decoratie en gebarricadeerde vluchtwegen zijn (te) vaak aangetroffen. Ook zijn er risico’s door bouwkundige gebreken en/of het ontbreken van noodzakelijke installaties. Om meer bewustwording onder studenten te creëren voert de brandweer op verzoek een gratis brandveiligheidscheck uit en heeft Adviesbureau Munnik een checklist voor studenten opgesteld waardoor studenten zelf kunnen checken hoe het met de brandveiligheid is gesteld. Via onderstaande link is de checklist te downloaden:

https://munnikbrandadvies.nl/wp-content/uploads/2014/03/20140310_checklist_brandveiligheid_AM_NL.pdf

https://munnikbrandadvies.nl/wp-content/uploads/2014/03/20140310_checklist_brandveiligheid_AM_EN.pdf

Brandkleppen correct plaatsen

Plaatsing van brandwerende kleppen in een brandscheiding

Inleiding

Onwetendheid zorgt er voor dat er nogal eens iets mis gaat met de plaatsing van brandkleppen. Brandkleppen zijn vaak onzichtbaar verwerkt in een brandscheiding, boven bijvoorbeeld een verlaagd plafond. Wanneer er in een brandcompartiment brand uitbreekt, zullen de hete brandgassen zich een weg banen naar een ander compartiment waar de luchtdruk lager is. Een kleine opening in een brandscheiding kan al voor branduitbreiding zorgen. Brandkleppen hebben een dubbele functie. Enerzijds zijn ze onderdeel van het ventilatiesysteem en zorgen ze voor de luchtvoorziening, anderzijds zijn ze onderdeel van de brandscheiding en compartimenteren ze een uitbrekende brand.

Waarnemingen tijdens inspecties

Tijdens onze brandveiligheidinspecties zien wij met regelmaat dat brandkleppen foutief geplaatst worden. Hieronder staat een typerend voorbeeld. Naast het ontbreken van de correcte beugeling,  is te zien dat de brandklep òp de wand vóór de doorvoering gemonteerd is, i.p.v. in de wand tot de juiste inbouwdiepte die aangegeven is op de brandklep.

Brandklep verkeerd geplaatst

Brandklep

Brandklep niet diep genoeg geplaatst

Brandklep2

Gevolgen

Tijdens deze inspectie bleken 40 brandkleppen op deze manier geplaatst te zijn. Indien hier niets aan gedaan wordt, is er geen brandscheiding aanwezig en heeft dit mogelijk juridische gevolgen bij brand. Het op orde maken heeft als gevolg dat de volgende werkzaamheden moeten worden uitgevoerd:

 • Systeemplafond plaatselijk verwijderen
 • 40 brandkleppen demonteren
 • Sparing vergroten conform attest
 • 40 brandkleppen herplaatsen, sparing aanhelen en ventilatiebuizen verlengen
 • Aan de andere zijde: de muur aanhelen en schilderen

De gevolgen voor eigenaar en gebruiker (en mogelijk installateur) laten zich raden:

 • Men moet tijd vrij maken om het proces te begeleiden
 • Er moeten opnieuw kosten worden gemaakt.
 • Geluidsoverlast door de werkzaamheden.
 • Geuroverlast door het verfwerk.

Hoe had dit voorkomen kunnen worden?

Het is verstandiger om de put te dichten voordat het kalf verdrinkt. Hier had goede begeleiding overlast later kunnen voorkomen. Adviesbureau Munnik is een brandveiligheidsadviseur, bekend van strategisch denken rondom brandveiligheid en bouwplanontwikkeling. Minder bekend is dat we nieuwbouw, verbouw en het upgraden van bestaande bouw begeleiden. Onze kennis is merk- en systeemonafhankelijk. In een aantal gevallen is een keuze voor installatietechnische oplossingen effectiever dan bouwkundige oplossingen, of andersom. Door deze onafhankelijkheid gecombineerd met kennis van strategische keuzes, kunnen wij dit soort omissies voorkomen. Onafhankelijk advisering voorkomt disfunctionerende oplossingen op het moment dat het echt toe doet.

 

 

Hoera!! Adviesbureau Munnik is vandaag jarig en is 10 jaar geworden!

Koffie en gebak staan klaar voor iedereen die live met ons mee willen vieren, maar uiteraard op afstand kunnen we u ook trakteren! De hele maand april geeft Adviesbureau Munnik 10% korting op alle opdrachten, cursussen en trainingen die in deze maand geboekt worden. Daarnaast houden wij in april op vrijdagmiddag van 13:00 tot 18:00 een inloopspreekuur voor een gratis quickscan. In een uurtje lopen wij samen met u door uw plannen heen. Graag tot ziens aan de Hoofdweg 16 in Slochteren!

Munnik 10 jaar

Wij zijn aan het aftellen naar het eerste decennium van Adviesbureau Munnik!

Op 1 aprMunnik 10 jaaril 2014 bestaat Adviesbureau Munnik precies 10 jaar, een heel decennium! Enthousiast kijken wij uit naar deze mijlpaal. Dankzij uw vertrouwen in ons en de plezierige samenwerking hebben we deze mijlpaal bereikt. Wij delen daarom onze feestvreugde en willen u op 1 april trakteren… Houd onze website goed in de gaten!

 

Checklist brandveiligheid studentenhuisvesting

Zoals landelijk de afgelopen tijd duidelijk is geworden, is het slecht gesteld met de brandveiligheid van studentenhuisvesting. Via onder meer publicaties in de Sp!ts en het radioprogramma van Edwin Evers (radio 538) is er aandacht gevraagd voor de brandveiligheid in studentenhuisvesting. In een brief aan de Tweede Kamer is door minister Blok aandacht gevraagd voor de brandveiligheid van studentenhuizen, omdat slechts 10% voldoet aan de eisen die de wet stelt.

Onderzoek door Adviesbureau Munnik

Adviesbureau Munnik heeft voor een aantal professionele verhuurders onderzoek gedaan aan studentenhuizen en de resultaten van het onderzoek sluit hierbij aan. Zo zijn er, zowel door bouwkundige gebreken, het ontbreken van of gebreken aan noodzakelijke installaties, structurele problemen. Ook zijn er risico’s door belemmeringen van vluchtroutes, gevaarlijke materialen in de vluchtroute en brandgevaarlijk gedrag.

Controleer zelf de brandveiligheid in studentenhuis

Om studenten in staat te stellen om zelf te controleren of de brandveiligheid in zijn/haar studentenhuis op orde is, hebben wij een checklist brandveiligheid opgesteld. De uitkomsten van deze checklist kan worden gebruikt om op een snelle wijze de brandveiligheid te controleren en te verbeteren. Ook kun je met de uitkomsten van de checklist in overleg met de verhuurder als er structurele problemen zijn met de brandveiligheid.

Download onze checklist

Download hier de checklist brandveiligheid studentenhuisvesting.

Download the English version of our checklist firesafety for students.

Studentenhuisvesting onveilig

Harrie Munnik is geïnterviewd voor dagblad Spits, naar aanleiding van het rapport over de brandveiligheid in studentenhuizen. Uit een vervolgstudie van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties blijkt dat slechts 10% van de studentenhuisvesting voldoet aan de eisen die de Wet daaraan stelt. Ons onderzoek ondersteunt deze cijfers.

Nog veel te verbeteren

Voor professionele verhuurders hebben we de afgelopen jaren honderden panden gecontroleerd en veel gebreken geconstateerd. Er is in veel panden nog veel te verbeteren. Gelukkig zijn steeds meer huisvesters zich hiervan bewust en volgen ons 5-stappenplan om de brandveiligheid te garanderen.

Meer informatie

Zie voor meer informatie het artikel in de Spits.

Aantal branden in gezondheidszorg met 55% gestegen

Adviesbureau Munnik geeft richting aan

Als Adviesbureau Munnik vinden wij dat iedereen het recht heeft om brandveilig te zijn. Dat houdt ook in dat je in ziekenhuizen, verpleeg- en/of verzorgingstehuizen veilig zou moeten zijn. Helaas is dat niet altijd zo. Dit volgt onder meer uit de volgende cijfers die door het CBS zijn verzameld. In 2012 zijn het aantal binnenbranden in gezondheidszorginstellingen met maar liefst 55% gestegen.

Het CBS komt met ook andere getallen, waarbij het duidelijk dat er in 2013 meer doden waren te betreuren. Voor de gezondheidszorg geldt in 2012 dat er ruim 1.600 branden waren, waarbij er drie doden te betreuren waren.

Bron: Brandveilig.com

Redenen voor toename aantal branden en kans op slachtoffers

Zoals we in lezingen reeds regelmatig aangeven, zijn er redenen waarom het aantal branden toeneemt en waarom de kans op slachtoffers aan het toenemen is. Dit heeft te maken met onder meer:

 • het niet integraal (BIO-maatregelen) beschouwen van brandveiligheid;
 • toepassen van steeds brandgevaarlijker materialen in het interieur;
 • meer gebruik van brandgevaarlijke materialen in het gebouw;
 • het ontwerpen op het randje van de wetgeving;
 • gebreken en mazen in de bouwregelgeving.

Scootmobiel in de brand

Een aantal zorgpartijen ondersteunen we momenteel met het veilig maken van hun gebouwen en organisatie met behulp van ons 5-stappenplan. Het is een complexe opgave om grotere aantallen gebouwen brandveilig te maken. Alleen een beleidsdocument of een inventarisatie van de gebreken is onvoldoende om het doel, te weten: “Iedereen heeft het recht om brandveilig te zijn” te kunnen garanderen.

Wij helpen organisaties om het brandrisico onder controle te krijgen en te houden.

Teveel gebouwen niet brandveilig

In het Weekblad Facilitair en gebouwbeheer heeft Harrie Munnik een artikel geschreven over brandveiligheid in bestaande gebouwen. Iedereen zou het recht moeten hebben om brandveilig te wonen, werken, recreëren en te sporten. In de praktijk is dit niet zo.

Lees in het artikel Te veel gebouwen niet brandveilig hoe dat aangepakt zou kunnen worden.

Bouwfouten brandveiligheid

Momenteel inspecteren wij honderden gebouwen op brandveiligheidsvoorzieningen. Hierbij komen de inspecteurs veel bijzondere bouwfouten tegen. Op deze pagina zijn een paar voorbeelden van de duizenden items die we tegenkomen.

Deze oplossing met sticker lijkt goed:

01-lijktgoed

Toch even verder kijken:

02-verderkijken

De steenwol is niet aan de bovenzijde van de kabelgoot geplaatst en afgewerkt met coating. Daarnaast liggen de kabels van de brandmeldinstallatie niet specifiek in een zwakstroomcompartiment.

Brandwerende PUR-schuim kan alleen worden toegepast bij  steenachtige materialen en niet om allerlei gaten te dichten. Daarnaast is gele pur niet brandwerend.

03-PUR

Soms zie je sparingen die in het verleden fout zijn afgewerkt, maar die ook nu helemaal zijn losgehaald:

04-vloer

Coating om een PVC-buis lijkt een mooie oplossing, maar is niet brandwerend:

05-coating

Is dit niet een oplossing voor een metalen leiding? Waarom dan een PVC/PE leiding inpakken in steenwol met coating?

06-inpakken

Pur is zo handig!

07-kabelgoot