‘Veiligheid is van ons allemaal, wie je ook bent of waar je ook staat in een organisatie.’

Specialisme

Organisatorische inventarisaties

Ontruimingsplannen

Advisering (externe) partijen in training en integreren

Harmen Koop

Projectleider organisatorische brandveiligheid

Als projectleider organisatorische brandveiligheid richt Harmen zijn aandacht op de ‘O-kant’ van de BIO-brandveiligheid: bouwkundig, installatietechnisch en organisatorisch. De organisatorische kant is risicogestuurd en voor een groot deel in efficiëntie afhankelijk van menselijk handelen. De bewustwording van risico’s is één van de belangrijkste bouwstenen bij het bieden van een brandveilige woon- werk- en leefomgeving. Harmen voert met het oog hierop risicoinventarisatiegesprekken met (zorg)managers of directie en denkt en handelt hierbij in scenario’s.

Vanuit zijn jarenlange ervaring als adviseur Veiligheid-Arbo en milieu in de zorg weet Harmen waar de valkuilen liggen wat betreft preventie en veiligheid. Zijn kennis zet hij om in praktijkgericht inventariseren en inspecteren van wat er speelt, waarna zijn focus ligt op het conform de vigerende wet- en regelgeving ontwikkelen van ontruimingsplannen en de te nemen maatregelen vertalen in een plan van aanpak. Daarnaast rapporteert Harmen aan externe adviseurs zodat zijn advisering meegenomen wordt in BHV-oefeningen, maar ook in de borging van de zorg- of bedrijfscontinuïteit. Of wel; inventariseren, adviseren, trainen en integreren tot een hoger veiligheidsniveau.

Zijn motto ‘Veiligheid is van ons allemaal, wie je ook bent of waar je ook staat in een organisatie’ geeft hem een breed blikveld op fundamentele brandveiligheid. Praktijkgerichte organisatorische brandveiligheid valt of staat met de samenwerking van bouwkundige en/of installatietechnische brandveiligheidsoplossingen. Disciplines die Harmen met elkaar verbindt, met altijd de veiligheid als het einddoel. Veiligheid is namelijk van ons allemaal!

 

Projecten

Opleidingen

Blogs