Laadpunten in parkeergarages zijn maatwerkpunten

Terwijl de doelstelling is om in 2030 1,9 miljoen elektrische auto’s op de weg te hebben, loopt de wet- en regelgeving rondom de brandveiligheid van parkeergarages kilometers achter op de ontwikkelingen van het Nederlands wagenpark. Concrete regelgeving voor de aanleg van laadpalen en voor het veilig opladen in besloten parkeergarages ontbreken. Hierdoor ontstaan zorgen over de brandveiligheid. Bewoners van appartementen met een dergelijke parkeergarage onder het complex, hebben toestemming van een VvE nodig als ze een laadpaal voor hun elektrische auto wensen. Door het uitblijven van antwoorden op vragen over laadpalen met betrekking tot de brandveiligheid, blijft de aanvraag van laadpalen bij veel VvE’s on hold. Mogelijk gaat het Besluit bouwwerken leefomgeving, de opvolger van ons huidige Bouwbesluit, meer duidelijkheid geven wat betreft concrete wet- en regelgeving rondom laadpalen in besloten parkeergarages.

Fundamentele brandveiligheid

Bestaande parkeergarages zijn ontworpen met het oog op conventionele voertuigen waarbij tijdens het ontwerpen er van geen rekening gehouden is met het parkeren en laden van elektrische auto’s. Elke parkeergarage moet op zich brandveilig zijn en voldoen aan de vigerende wet- en regelgeving. Het Bouwbesluit stelt daarom prestatie-eisen aan de beheersbaarheid van brand in besloten parkeergarages, waarbij er geen specifieke eisen gesteld worden aan het type voertuig en laadpaal. Een bijzonder standpunt gezien de opmars van elektrische auto’s en de extra risico’s zodra een dergelijk voertuig betrokken is bij een brand in een besloten parkeergarage. De mogelijkheden om een brand te bestrijden in een parkeergarage zijn al gelimiteerd en worden nog eens extra beperkt zodra er elektrisch aangedreven voertuigen aanwezig zijn. De rookontwikkeling die hierbij gepaard gaat is bijzonder giftig, waarnaast de hitte zorgt voor een complexere brandbestrijding en hogere risico’s in relatie tot de bouwconstructie. Elektrisch aangedreven auto’s hebben een ander brandgedrag en kennen andere brandrisico’s dan conventionele auto’s. Enkele verschillen:

  • Accucellen die oververhit raken kunnen een kettingreactie veroorzaken in andere accucellen. Hierdoor is de duur van een brand van een elektrische auto vaak vele malen langer dan van een conventionele auto. Daarnaast kan een elektrische auto door deze kettingreactie, nadat deze is ‘geblust’, weer opnieuw ontbranden.
  • Bij beschadiging van de accucellen kan er gas vrijkomen waardoor er mogelijk energie vrijkomt en dit explosiegevaar veroorzaakt. Als de spanning of de temperatuur te hoog wordt in een accupakket, kan er een chemische reactie ontstaan met interne kortsluiting of temperatuurtoename tot gevolg. Dit proces wordt ‘thermal runaway’ genoemd en kan een aantal seconden of zelfs uren voortduren. Een conventionele auto die vlam vat ontploft doorgaans niet ineens, enkel wanneer de brand een langere tijd woedt en de brandstoftank verhit raakt.
  • Een ander groot verschil is het moment van het ontstaan van een brand. Bij conventionele auto’s ontstaat een brand voornamelijk tijdens het rijden. Bij elektrische auto’s is het risico op een brand het grootst op het moment dat het opgeladen wordt.
  • Door de grote hoeveelheid kunststoffen in de moderne auto’s kan in het algemeen worden verwacht dat er sprake is van een hogere vuurlast en een hoger brandvermogen. Dit levert in combinatie met de accupakketten een ander brandgedrag op.

Risicogestuurde brandveiligheid

Indien een besloten parkeergarage niet aan de prestatie-eisen voldoet door bijvoorbeeld een overschrijding van de maximaal toegestane omvang, dan mag volgens het artikel 1.3 van het Bouwbesluit 2012 een gelijkwaardige mate van brandveiligheid worden gerealiseerd. Tevens is een brandmeldinstallatie (BMI) verplicht indien het gebruiksoppervlakte groter is dan 1000 m2. In het verleden aangetoonde gelijkwaardigheden, zoals een rook- en warmteafvoersysteem om het vereiste brandveiligheidsniveau te behalen, zijn mogelijk niet toereikend wanneer het om elektrische auto’s gaat. En toch zullen bestaande parkeergarages steeds meer elektrische auto’s gaan verwelkomen, zonder mogelijk het hoofd te kunnen bieden aan een extremer brandverloop. Het uitblijven van een mede op elektrische auto’s gerichte wet- en regelgeving voor parkeergarages en de toenemende vragen van bijvoorbeeld VvE’s, is voor ons een optelsom om proactief in actie te komen. Onze projectleiders en adviseurs zijn daarom gestart met brandtechnische opnames van parkeergarages en het uitvoeren van risicoanalyses. Vanuit de resultaten van deze onderzoeken wordt een maatwerkadvies gegeven in de vorm van de te nemen opties.

Stappenplan

Brandtechnische opnames beginnen bij het onderzoeken of in de huidige situatie voldaan wordt aan de vigerende wet- en regelgeving en de vigerende vergunning. De oorspronkelijke bouwvergunning wordt als uitgangspunt hiervoor gehanteerd. Met de bouwvergunning als basis wordt het ontwerp van het gebouw getoetst op de vereiste brandveiligheidsvoorzieningen. Tijdens de opname geconstateerde afwijkingen, gebreken of omissies aan brandveiligheidsvoorzieningen worden vastgelegd in een rapportage. Hieruit kan blijken dat er bouwkundig, installatietechnisch of organisatorisch gezien aanpassingen noodzakelijk zijn om in basis aan de wet- en regelgeving en vergunning te voldoen.

Aansluitend volgt een risicoanalyse met betrekking tot het parkeren en laden van elektrische auto’s in de parkeergarage in relatie tot de brandveiligheid. Ook eventueel aanwezige bestaande laadsituaties worden beoordeeld, evenals de ligging en aanwezigheid van voldoende vluchtroutes. Adviezen en aanbevelingen volgen vanuit de risicoanalyse. De adviezen en mogelijke aanbevelingen zijn gebaseerd op de huidige stand der techniek en op resultaten van recent uitgevoerde onderzoeken door onder andere Brandweer Nederland en het Insituut Fysieke Veiligheid (IFV). De uitkomsten van diverse onderzoeken leiden tot nieuwe inzichten en ontwikkelingen aangaande de parkeer- en laadrisico’s en mogelijk (versneld) tot concrete wet- en regelgeving. De hoogste tijd voor heldere vereisten, waardoor meer potentiele gebruikers in mogelijkheden gaan denken in plaats van in risico’s. De transitie binnen het Nederlandse wagenpark is volop in beweging. Met het uitvoeren van brandtechnische opnames en risicogestuurde brandveiligheid wat betreft het laden en parkeren van elektrische auto’s bewegen wij mee!

Interesse in een brandtechnische opname van uw parkeergarage? Mail vrijblijvend naar info@munnikbrandadvies.nl of neem contact op via 0598-395979.