Kwaliteit : ISO 9001 en PvE’s BMI

Adviesbureau Munnik heeft de kwaliteit van zijn advieswerkzaamheden al jaren hoog in het vaandel. Om dit helder te kunnen maken en omdat de organisatie groeiende is, lopen er meerdere trajecten rondom kwaliteit. Op dit moment zijn we in de afrondende fase van:

  • ISO 9001:2008
  • Erkend PvE-opsteller Brandmeldinstallaties

De audits in deze trajecten zijn uitgevoerd en de laatste restpunten worden momenteel aangescherpt. Wij verklaren met trots dat we vanaf juni:

  • werken volgens een ISO9001:2008 kwaliteitssysteem
  • gecertificeerde Programma’s van eisen schrijven voor brandmeldinstallaties, als erkend PvE-opsteller.

Momenteel zijn we ook op andere onderdelen gestart met het kwalificeren van werkzaamheden, die we al lange tijd op kwaliteitsniveau uitvoeren, maar waarvan we dit willen bevestigen in certificaten.