Eigenaar Woonzorg: Seniorenlat Nijmegen voldeed aan eisen

De brand in de seniorenflat aan de O.C.Huismanstraat in Nijmegen kostte aan 4 bewoners het leven. Het is precies een maand geleden dat de brand ontstond. Eigenaar Woonzorg liet brandveiligheidexperts onderzoek doen na de brand die in een cafetaria onder het complex begon. Afgelopen week presenteerde de gemeente Nijmegen een rapport met uitkomsten naar aanleiding van de brand. Daarin staat dat de flat en de cafetaria, voldeden aan alle brandweervoorschriften ten tijde van oplevering. Wel kwamen een aantal zaken aan het licht die tijdens de oplevering in 1995 niet verplicht waren, maar tegenwoordig wél verplicht zijn. Zo kwam één van de drie vluchtroutes niet uit op het maaiveld, het straatniveau, maar stopte in dit geval de vluchttrap op de 1e verdieping. Daarnaast bleken een aantal rookwerende deuren in het complex niet brandveilig te zijn, waardoor de rook zich verspreidde door het hele gebouw.

seniorenflat

Vaker controleren

In het complex woonden vooral oudere bewoners. Woonzorg Nederland is daarvan op de hoogte, maar trof geen aanvullende maatregelen om de brandveiligheid te vergroten. Wettelijk gezien is dat ook niet verplicht, aangezien deze seniorenflat de bestemming ‘wonen’ heeft. Hiervoor gelden geen extra veiligheidseisen. Woon-zorg complexen moeten wél voldoen aan andere, strengere veiligheidseisen. Deze complexen worden ook vaker gecontroleerd. In een gewone flat, ook een seniorenflat, is dat wettelijk gezien niet nodig.  De gemeente controleert gebouwen wanneer er klachten binnenkomen. Zolang er geen klachten zijn en het betreffende gebouw heeft een goede naam, kan er jaren tussen de controles zitten.

Verantwoordelijkheid bewoners

Bij reguliere woningen wordt niet op het gebruik van brandveilige maatregelen gehandhaafd. Er wordt een beroep gedaan op het verantwoordelijkheidsgevoel van de bewoner zelf. Bewoners van seniorenflats worden door de brandweer wel aangemoedigd om bijvoorbeeld brandoefeningen zelf te organiseren, zelf weten hoe ze bij brand naar buiten kunnen komen. Bewustwording, preventie en zelfredzaamheid. Maar hoe staat het met de zelfredzaamheid van senioren bij brand? In oktober 2014 bleek dat daar niet te licht over nagedacht moet worden. Bij een brandoefening in, let wel, een zorgcentrum, bleken bewoners met reuma het glas van de brandmelder niet in te kunnen drukken. Bij de brandtrappen stond een zee van rollators waardoor ouderen niet bij de vluchttrappen konden komen. Ouderen moeten langer zelfstandig blijven wonen, maar ten koste van hoeveel? Een belangrijke politieke discussie met voors en tegens. Meer controles, meer regels en aanpassingen kosten geld. Verplicht je het niet, dan blijft de brandveiligheid onderhevig aan de gratie van de eigenaar of de bewoner van het pand. Of dat van de buurman. Want ook als bij de (onder)buren brand ontstaat, kan dat gevolgen hebben voor de veiligheid van de omliggende woningen.

Discussie komt te laat

Voor de overgebleven 90 bewoners van de seniorenflat in Nijmegen komt de maatschappelijke en politieke discussie te laat. 4 van hun medebewoners zijn aan de gevolgen van de brand overleden. Het zal nog maanden duren voordat de bewoners weer terug kunnen naar hun appartement, als ze dat zouden willen.

Nijmegen heeft de Brandweeracademie om een oordeel over deze situatie gevraagd. Ook het Openbaar Ministerie is nog bezig met een onderzoek naar de brand. Woonzorg zegt deze onderzoeken in vertrouwen af te wachten.

 

Bronnen:

Omroep Gelderland, Brand seniorenflat Nijmegen: waar staan we een maand later?

Brandveilig.com, Woonzorg: flat Nijmegen voldeed aan eisen