Masterclass Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

Binnenkort treedt de Omgevingswet en het onderliggend Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) in werking. Hiermee komt het huidige Bouwbesluit 2012 te vervallen. Ondanks dat in het nieuwe Bbl  het Bouwbesluit 2012 inhoudelijk nog goed herkenbaar is, is met name de aanpassing van de indeling in hoofdstukken één van de grootste wijzigingen. Ook is de verdeling tussen bouwtypen in het Bbl anders dan in het Bouwbesluit. Bestaande bouw, nieuwbouw en verbouw met de bijbehorende bouwregelgeving worden geclusterd per bouwactiviteit, wat erg veel zoek- en bladerwerk scheelt.

Inhoudelijk wordt de gebruiker van het nieuwe Bbl voornamelijk verrast door het vervallen van de bruikbaarheidseisen. Met alleen nog bruikbaarheidseisen beperkt tot de fysieke toegankelijkheid voor mensen met een functiebeperking geeft de overheid eigenaren en opdrachtgevers een eigen verantwoordelijkheid. In plaats van bruikbaarheidseisen komen er maatwerkvoorschriften. Op basis van deze maatwerkvoorschriften kan het bevoegd gezag een eigenaar van een gebouw verplichten tot het treffen van voorzieningen aan een bestaand bouwwerk.

Om doeltreffend met het nieuwe Bbl te kunnen werken, praten wij je volledig bij wat met name op het brandveilig deel bouwkundig en installatietechnisch verandert t.o.v. het huidige Bouwbesluit.

Onderwerpen:

  • De doelstellingen van het Bbl
  • De doelstellingen van de Omgevingswet
  • Indeling hoofdstukken Bbl, bouwregelgeving
  • Verschillen in de praktijk Bbl t.o.v. het Bouwbesluit
  • Bruikbaarheidseisen vervallen, maatwerkvoorschriften gaan gelden; de praktische gevolgen
  • Gelijkwaardigheden conform het Bbl
  • Verschuiving in verantwoordelijkheid, kwaliteitsborging; hoe gaat dat in zijn werk?

Doelgroep:

Je bent adviseur, projectleider, handhaver bouwzaken, vergunningverlener of plantoetser of hebt in je dagelijkse werkpraktijk veel te maken met het Bouwbesluit.

Wanneer, locatie & kosten Masterclass:

  • Donderdag 20 oktober 2022, van 09:00 tot 17:00 uur
  • Kantoor Munnik Brandadvies in Kolham
  • € 375,- ex. btw, inclusief lunch en naslagwerk

Incompany:

De bovenstaande masterclass kan ook desgewenst incompany gegeven worden met eventueel aanvullende onderwerpen, zodat er een maatwerktraining ontstaat. Mail gerust voor mogelijkheden en tarieven naar info@munnikbrandadvies.nl.

Aanmelden Masterclass Bbl:

Ja, ik meld mij aan!

Je goed voorbereiden op de opvolger van het Bouwbesluit 2012 is het halve werk, we delen graag onze kennis op donderdag 20 oktober 2022!