Complexe gelijkwaardigheden​

Sommige gebouwen zijn zó groot of complex dat de regelgeving uit het Bouwbesluitof de algemene geaccepteerde gelijkwaardigheden niet in een oplossing voorzien. In die gevallen bieden wat minder gebruikelijke rekenmethodes soms uitkomst. Ook passen we ‘scenariodenken’ toe: als a. of b. gebeurt, wat is daarvan de consequentie?