Brandcompartimentering

Brandcompartimentering is een voorziening die voorkomt dat een brand zich in hoog tempo door een gebouw verspreidt. De geschiedenis kent grote branden waarbij hele stadsdelen zijn weggevaagd. Om herhaling te voorkomen zijn er regels en richtlijnen opgesteld. Die zijn bedoeld om situaties te creëren die brandveiliger zijn. Maar ze dienen ook om rechtsgelijkheid te garanderen. Als eigenaar van een gebouw ben je wettelijk verplicht de brandveiligheid, en dus ook de brandcompartimentering goed op orde te hebben. Wanneer een brand zich uitbreidt en mogelijk zelfs slachtoffers eist door gebrekkige compartimentering, dan kan de eigenaar strafrechtelijk worden vervolgd. Als blijkt dat je als eigenaar niet aan de regels hebt voldaan, kan ook een verzekeraar besluiten zich terug te trekken. Met alle financiële gevolgen van dien.

De regelgeving op het gebied van brandcompartimentering is een ‘confectievorm’, toegespitst op de grootste gemene deler. Gebouwen die afwijken door omvang, functie of vorm zijn bij Munnik Brandadvies altijd ‘maatwerk’.

Bij onze advisering over brandcompartimentering zullen de volgende aspecten meewegen:

  • Ontvluchting
  • Vereiste installaties
  • Eisen (hoofd)draagconstructie
  • Eisen materialisering
  • Repressieve voorzieningen
  • Ontruimingsplan

Subbrandcompartimenteringen

Een subbrandcompartiment heette eerder ook wel rookcompartiment. Bij deze vorm van compartimentering ligt de nadruk op de maximale loopafstand. Hoeveel tijd is maximaal toegestaan om op veilige afstand van brand en rook te kunnen komen? Hier gelden eisen als ‘binnen 30 meter moet je – door de rook heen – een veilige plek kunnen bereiken’. In onze advisering zijn de volgende factoren van belang:

  • loopafstanden
  • vluchtroutes