Bouwbesluit 2012 versie 1 juli 2013

Wijzigingen Bouwbesluit 2012 per 1 juli 2013

Met de wijziging worden de artikelen 7 (maatregelen bij ingrijpende renovatie) en 8 (eisen aan technische bouwsystemen) van de herziene EPBD geïmplementeerd.

Ingrijpende renovatie

Het nieuwe voorschrift over de ingrijpende renovatie is opgenomen in artikel 5.6 van het Bouwbesluit 2012. Onder ingrijpende renovatie wordt hier verstaan een renovatie waarbij óf de totale kosten van de renovatie van de gebouwschil of de technische bouwsystemen (installaties) hoger zijn dan 25% van de waarde van het gebouw, exclusief de grond, óf meer dan 25% van de oppervlakte van de gebouwschil wordt gewijzigd en deze wijziging de integrale gebouwschil betreft. Zo’n renovatie moet aan de nieuwbouweisen voldoen. Een voorbeeld van ingrijpende renovatie is wanneer een dak of gevel volledig wordt opengelegd en vernieuwd waardoor de mogelijkheid bestaat om tegelijkertijd isolatie aan te brengen die voldoet aan de nieuwbouweisen.

Technische bouwsystemen

Het nieuwe voorschrift voor technische bouwsystemen is opgenomen in de nieuwe afdeling 6.13 van het Bouwbesluit 2012. Bij vervanging moet een technisch bouwsysteem, zoals een verwarmingsysteem, aan een minimumrendement voldoen.

Met terugwerkende kracht

Beide nieuwe voorschriften zijn verder uitgewerkt in de wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012. De wijziging van het Bouwbesluit 2012 die verband houdt met de inwerkingtreding van de Verordening bouwproducten, is nu in procedure. Het gaat daarbij om aanpassing dan wel schrappen van artikelen die staan in § 1.3 van hoofdstuk 1. De wijziging zal terugwerkende kracht hebben tot 1 juli 2013.