Bouw en scheepsbouw komen samen: Infoversum Groningen

Infoversum Groningen; één groot brandcompartiment

Katrien Westerdijk Zuideveld is projectleider bij Adviesbureau Munnik en heeft haar specialisme rondom vuurlastberekeningen, detaillerings- en materiaalvraagstukken. Een tijd geleden is zij geïnterviewd door het vakblad Bouwen in het Noorden over haar aandeel bij de totstandkoming van het Infoversum te Groningen. Zij heeft o.a. door een gelijkwaardigheidsonderzoek kunnen aantonen dat er geen onderverdeling in brandcompartimenten noodzakelijk was. Hierdoor werden er constructief minder hoge eisen gesteld, wat zich vertaalde in een financieel voordeel voor de eigenaar. Wel heeft het Infoversum 3 rookcompartimenten gekregen, zodat rook zich niet verder verspreid en de bezoekers veilig kunnen vluchten. Zie hieronder het volledige artikel geplaatst door ‘Bouwen in het Noorden’.

Noorden 75_2014_14_Infoversum

Infoversum 11937ef51f_info3-580x389