BHV-scan/Brandveiligheidsaudit

Een BHV-scan geeft u inzicht in de huidige status van uw bedrijfsnoodorganisatie waarbij risico’s, voorzorgsmaatregelen en voorzieningen binnen uw organisatie in kaart worden gebracht. Daarnaast voedt het de bewustwording van brandveiligheid in de gebouwen.

Voor een gedegen advies op maat over de actuele veiligheidssituatie van uw organisatie gaan we vooraf in gesprek om de huidige bedrijfshulpverlening en bedrijfsveiligheid in kaart te brengen. Hierna filteren wij waar de nadruk in de BHV-scan op moet komen te liggen, waarna met deze input een fysieke rondgang door uw organisatie volgt.

In het overleg en de rondgang zullen onder andere de volgende onderwerpen behandeld worden:
– Veiligheidsrisico’s, procedures en werkinstructies;
– BHV beleid;
– BHV uitrusting;
– Ontruimingsplan, ontruimings- en veiligheidsplattegronden;
– Vluchtroutes en compartimenteringen;
– Handelingsbekwaamheid BHV’ers en
– Zorg/bedrijfscontinuïteit na een calamiteit of crisis.

Wij richten ons hierbij tot de norm NEN 8112 voor bedrijfsnoodorganisatie (BNO) van bedrijven. De BNO is een van de drie beheersmaatregelen van (brand)veiligheid. Samen met de bouwkundige- en organisatorische maatregelen vormt het een integrale kijk op brandveiligheid, samengevat in de BIO-driehoek. U ontvangt een maatwerk rapportage of uw organisatie al dan niet voldoet aan de huidige wet- en regelgeving en welke voorzorgsmaatregelen eventueel getroffen dienen te worden.