Algemeen geaccepteerde gelijkwaardigheden​

Deze regelgeving is bedoeld voor ‘confectie’; ze geeft voor veel problemen een passende oplossing. Er zijn echter gebouwen die niet binnen deze regels vallen. Denk aan gebouwen als Martini Plaza, de RAI, of aan een grote boerenschuur. in dit soort gevallen kunnen we de ‘algemeen geaccepteerde gelijkwaardigheden’ toepassen. Vanuit de normen NEN6060 en NEN6079 zijn hiervoor standaard modellen beschikbaar. Je kunt ze zien als een uitbreiding van de bepalingen in het Bouwbesluit.