Aantal branden in gezondheidszorg met 55% gestegen

Adviesbureau Munnik geeft richting aan

Als Adviesbureau Munnik vinden wij dat iedereen het recht heeft om brandveilig te zijn. Dat houdt ook in dat je in ziekenhuizen, verpleeg- en/of verzorgingstehuizen veilig zou moeten zijn. Helaas is dat niet altijd zo. Dit volgt onder meer uit de volgende cijfers die door het CBS zijn verzameld. In 2012 zijn het aantal binnenbranden in gezondheidszorginstellingen met maar liefst 55% gestegen.

Het CBS komt met ook andere getallen, waarbij het duidelijk dat er in 2013 meer doden waren te betreuren. Voor de gezondheidszorg geldt in 2012 dat er ruim 1.600 branden waren, waarbij er drie doden te betreuren waren.

Bron: Brandveilig.com

Redenen voor toename aantal branden en kans op slachtoffers

Zoals we in lezingen reeds regelmatig aangeven, zijn er redenen waarom het aantal branden toeneemt en waarom de kans op slachtoffers aan het toenemen is. Dit heeft te maken met onder meer:

  • het niet integraal (BIO-maatregelen) beschouwen van brandveiligheid;
  • toepassen van steeds brandgevaarlijker materialen in het interieur;
  • meer gebruik van brandgevaarlijke materialen in het gebouw;
  • het ontwerpen op het randje van de wetgeving;
  • gebreken en mazen in de bouwregelgeving.

Scootmobiel in de brand

Een aantal zorgpartijen ondersteunen we momenteel met het veilig maken van hun gebouwen en organisatie met behulp van ons 5-stappenplan. Het is een complexe opgave om grotere aantallen gebouwen brandveilig te maken. Alleen een beleidsdocument of een inventarisatie van de gebreken is onvoldoende om het doel, te weten: “Iedereen heeft het recht om brandveilig te zijn” te kunnen garanderen.

Wij helpen organisaties om het brandrisico onder controle te krijgen en te houden.